* Преглеждайте крушовите дървета за наличие на крушов пъпкопробивач. Борбата с неприятеля е ефикасна само срещу възрастните форми в началото на есента. По-късно ларвите се развиват в пъпките и борбата с тях е невъзможна.

* След прибиране на плодовата реколта в ябълковите и крушовите насаждения, преди листопада, се препоръчва пръскане на дърветата с карбамид - 5%-ов разтвор.

* При костилковите овощни видове след листопада, трябва да се направи третиране с 2%-ов бордолезов разтвор.