Сухата и сбита почва ще възпрепятства качествената дълбока оран и предсеитбените обработки

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След продължителните юлски жеги през първите дни от август агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от сухо и горещо време. Прогнозираните екстремно високи максимални температури в началото на месеца, над 39-40оС, ще нарушават нормалния ход на физиологичните процеси при земеделските култури. Стойности от този порядък, в съчетание с ниската атмосферна влажност, ще бъдат причина за стерилност при зеленчуковите култури от късното полско производство.

През август лимитиращ фактор за развитието на късните земеделските култури ще бъде дефицитът на почвена влага. Прогнозираните поднормени валежи през месеца, на фона на формиралото се засушаване в края на юли, ще бъдат без особено стопанско значение, което ще налага прилагане на повишени поливни норми при късните земеделски култури. В началото на август от повишени поливни норми ще се нуждаят вторите култури и по-късните хибриди царевица, при които ще протича формиране и наливане на зърното, по-късните сортове овошки и лози, които са в процес на наедряване на плодовете.

През август прогнозираните наднормените топлинни условия ще доведат до скъсяване на междуфазните периоди в развитието на късните полски култури. През първото десетдневие част от ранните хибриди царевица ще приключат развитието си, а при средно ранните ще се наблюдава фаза млечна зрелост.

При слънчогледа в Дунавската равнина и в южните райони ще протича фаза узряване. В средата на второто десетдневие голяма част от посевите със слънчоглед в полските райони ще встъпят в техническа зрелост. През третото десетдневие при средно късните хибриди царевица ще преобладава восъчна зрелост, при соята - фаза узряване.

Метеорологичните условия през август ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури, късните сортове овошки и грозде. Растителнозащитните пръскания през месеца трябва да се провеждат през хладните часове на деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на узряване на културите.

През август сухата и сбита почва на много места в полските райони на страната ще възпрепятства качественото провеждане на дълбоката оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица.