Торовите норми се определят в зависимост от:

* овощния вид;

* сорта;

* възрастта на дървото;

* подложката, върху която е присадено;

* силата на растеж;

* запасеността на почвата с хранителни вещества.

Препоръката е при създаване на нова овощна градина да се извърши основно торене. С него се внасят предимно фосфорни и калиеви торове, може и магнезиеви. Това запасяващо торене осигурява изхранване на фиданките с тези хранителни елементи през първите години от развитието им. Затова младите дървета, които още не плододават, се препоръчва да се подхранват само с азотни торове, които да поддържат нормалния им растеж в този период.

След като дърветата започнат да плододават торенето им се променя. Хранителното им меню трябва да е много добре балансирано, като включва както макро-, така и микроелементи.

Разбира се, най-важен елемент е азотът, който е отговорен за правилния растеж и развитие. Но… Както казахме, с елемента не трябва да се прекалява, защото може да се стигне до нежелани ефекти, като проблем с усвояването на останалите хранителни вещества, както и прекомерен растеж, който е нежелан, тъй като е и за сметка на плодовете.