BASF Innovation Hub е предназначен за стартъпи и иноватори в
областите чиста енергия, устойчиво земеделие и кръгова икономика.

Състезателният кръг на местно ниво започва днес и продължава до 15 септември, след което ще се проведат финалите.

Състезанието се провежда в 11 страни от Централна и Южна Европа, включително България.

Европейският лидер в научноизследователската и развойна дейност и най-голямата в света химическа компания BASF инициира проекта BASF Innovation Hub, който ще обедини стартъпи и иноватори от 11 страни от Централна и Южна Европа, включително България. Тази година състезанието се фокусира върху решения, които пряко или косвено допринасят за осъществяване на целите на Зеления пакт – чиста енергия, устойчиво земеделие и кръгова икономика.

Вредното въздействие върху околната среда и изменението на климата през последните десетилетия се превърна в сериозно предизвикателство за целия свят. Това провокира европейските държави да си поставят за цел да се превърнат в първия неутрален по отношение на климата континент. Европейската комисия прие Зелената сделка като набор от мерки за постигане на устойчива икономика и наш
дълг е да подкрепим решенията, които допринасят за това. BASF Innovation Hub е само един от начините да подкрепим Зелената сделка, посочват от компанията.

Кандидатстването в BASF Innovation Hub започва днес и продължава до полунощ на 15 септември. В първия кръг на състезанието жури ще избере най-добрата идея в България. През ноември печелившата идея ще бъде представена на големите финали на BASF Innovation Hub заедно с най-успешните решения от другите страни.

Победителят от кръга на местно ниво получава награда от 2500 евро, а найдобрата идея от регионалния кръг печели 5000 евро.

Възможността за финансова подкрепа ще бъде предоставена на иноваторите и стартъп екипите с до пет членове, а основното изискване за участие е идеята да допринесе пряко или косвено за създаването на решения за чиста, надеждна и достъпна енергия, решения за устойчиво земеделие и решения, които позволяват преход към кръгова икономика.

Липсата на финансови средства често е основна причина, поради която индивидуалните идеи никога не се реализират, затова BASF иска да даде макар и малък шанс на стартъпи и иноватори: постулатите на Зелената сделка са в доста широки граници, затова ние вярваме, че много иноватори ще осъзнаят, че точно тяхната идея отговаря на целите на конкурса. Независимо дали става дума за изолация за по-добра енергийна ефективност, приложения, които ще оптимизират
използването на вода за напояване или на електричество в къщи или апартаменти, модерни решения за намаляване на пластмасовите отпадъци или напълно революционно решение, BASF ще предостави финансова помощ за развитието на най-добрата идея.

Повече информация за състезанието, изискванията и процедурата за
кандидатстване може да намерите тук.