Чрез тях се извършва целогодишно екосушене на сено и бали 0 Двустранно слънчево хибридно оборудване произвежда повече топлина, отколкото електричество

Неотдавна „Български фермер“ с тревога писа, че скъпи фуражи вещаят фалити на млечни ферми. Проблемът е комплексен и се дължи на няколко причини, между които се открояват качеството и цената на храната за животните. Той се задълбочва и чака своето бързо решение. В публикация по темата Ангел Йонов, изп.директор на Асоциацията за развъждане на Черношарената порода в България отбелязва, че разходите за фермите са променливи и вече втора година

са на космически стойности

А скъпите фуражи правят продукцията им неконкурентоспособна. Тази пролет те струват между 40 и 50 ст. за кг, при положение, че цената на млякото не е мръднала.

При тези съотношения, сочат специалистите, фермерът трудно може да поддържа рентабилност, да има нормални постъпления за бюджета на стопанството си. Доходите му стигат само за оцеляване, но не и за увеличаване на производството на мляко и месо. Което прави издръжката на такава ферма повече от трудна. С други думи, възпроизводството и развитието се основават на рентабилността, за която икономистите казват, че трябва да се

базира основно върху себестойността

на продукцията на конкретното животновъдно стопанство. Т.е. опираме до съдбовния въпрос за всеки стопанин - земеделец или животновъд: как да снижаваме нейните параметри? Възможно ли е това да става още с прибирането на първите откоси от пасища, ливади и ниви с фуражни култури?

Френската фирма BASE, специализирана в производството на съоръжения в областта на използването на ВЕИ енергийни системи, дава свое оргинално решение на казуса около снижаването на себестойността на фуража. Става дума за оборудване от термоволтаични панели Cogen'Air, което по признание на експерти носи революционен заряд в обработката на сеното и сламата и има пряко отношение към качеството, времето за съхранение и намаляването на стойността на храната за животните. Всичко това се постига с подчертано новаторската по своя замисъл технология Cogen'Air, при която термоволтаичният замества традиционния фотоволтаичен панел. В говедовъдството, а и не само в него, отбелязват запознати с предлаганата френска технология, ще навлезе съвършено различен, почти революционен по същността си

метод за целогодишно сушене на сено

и слама чрез топлина от слънчева енергия. Тя се генерира от термоволтаичните панели Cogen'Air - остроумно, продуктивно, икономично и с висок капацитет на надеждност съоръжение за кравефермата. Принципът, използван от инженерите, е прост: нов вид преобразувател превръща слънчевата енергия в топлинна. Тя загрява покрива на фермата, като температурата на повърхността му нараства с 15 градуса над тази около краварника. Произвежда 9,8% повече електричество от класическите (обикновените) фотоволтаици. Двустранният слънчев хибриден панел не само „доставя“ горещ въздух и еленергия, но има и топлинна ефективност, много по-висока от електрическата му ефективност. Иначе казано, произвежда повече топлина, отколкото електричество. То се преобразува и енергията успешно се използва за сушене, за отопление, за проветрение и други дейности в краварника.

Особено важен елемент в използването на новия метод е предварително зададеното от конструкторите условие, че

качеството на изсушеното сено се запазва

напълно, а фуражът се освежава, тъй като термоволтаикът го вентилира. Ползата е многопланова и стойността на такъв фураж спада, защото се пести време и енергия, труд и разходи от съкратени обработки на полето. Допълнително себестойността на сеното спада и поради факта, че то се прибира още зелено т.е. не се оставя на полето след коситба и се избягва загуба на суровина. С технологията Cogen'Air животновъдът започва да суши веднага. Между 24 и 48 часа по-късно около 50% от прибраното сено е просъхнало и готово за употреба или за съхранение.

Какви са разликите между класическия фотоволтаичен и хибридния термо слънчев панел Cogen'Air? Специалистите отговарят така: когато фотопанелът събира слънчеви лъчи, той преобразува само 20% в електричество. Докато термопанелът е

умен микс от слънчеви технологии

обменни термални устойства, топлообменници, водонепроницаеми облицовки на корпуса. От предната страна панелът произвежда електричество. От задната страна, благодарение на топлообменника, разработен от BASE, топлината се прехвърля във формата на въздушен поток под панелите. С помощта на специални турбогенератори се получава горещия въздух, който изсушава сеното.

Още при изгрева на слънцето технологията Cogen'Air повишава температурата на панела. Управлението на процеса става чрез изкуствен интелект, вграден в устройството. Благодарение на иновативната система за регенериране отделената топлина се извлича и целенасочено се употребява за нагряване и сушене на сено или бали. Въздухът, преминаващ зад панелите, регулира нагряването на клетките и подобрява тяхната електрическа ефективност. Панелът

суши фуража между 2 и 7 дни

в зависимост от метеорологичните условия и количеството на влага и метан в кравефермата. Има и специална функция „антиферментация“, която осигурява запазването на качеството на фуража, освежава го и намалява значително загубите. В резултат нараства ефективността на фермата и се увеличава производството на мляко и месо с по-ниска себестойност, респективно по-висока пазарна конкурентоспособност.

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ SIMA 2021

Не случайно хибридният слънчев термопанел Cogen'Air получи преди месец сребърен медал от виртуалната класация за иновативна техника на SIMA 2021 г. в категорията „Земеделие и възобновяема енергия“. Специалистите от журито аргументираха своя избор така: това е технология, чрез която едновременно се произвежда електричество и топлина, благодарение на технически иновации в материалите. Топлината се използва за сушене на фураж, а електричеството може да се продаде на доставчик на електроенергия или да се изразходва самостоятелно. Интелигентна система регулира и координира панела и неговото електронно оборудване. Чрез нея се гарантира бърза и ефективна работа с фуража, автоматична дейност на сушилната и контролиран разход на елекрическа енергия при вентилиране и отопление на животновъдната ферма. Едновременно с това се снижават разходите за поддръжка на обора и опазване на околната среда.

Приложенията на Cogen'Air са многобройни. Топлината му се използва най-вече за заготовка на сено и бали за съхранение. Той е подходящ за сушилни за земеделска продукция или за обработка на отпадъци и тяхното гранулиране с цел намаляване на въглеродни единици. Термоволтаикът е добър помощник и при отопление на други стопански сгради, складове, колективни жилища и т.н. 

Многоплощният термопанел произвежда евтина екотоплина за всякакви дейности във фермата
Многоплощният термопанел произвежда евтина екотоплина за всякакви дейности във фермата
Схема за действието на технологията Cogen'Air
Схема за действието на технологията Cogen'Air
Покривът на фермата осигурява качеството на фуража
Покривът на фермата осигурява качеството на фуража
Термоволтаикът икономично суши ролбали
Термоволтаикът икономично суши ролбали
Сушенето на квадратни бали е също толкова резултатно и рентабилно
Сушенето на квадратни бали е също толкова резултатно и рентабилно