Валежите ще ограничават възможностите за растителнозащитни пръскания

Драгомир Атанасов

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от неустойчиво време. Вегетацията при земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми.

В края на май и началото на юни на много места в полските райони от страната паднаха валежи със стопанско значение и подобриха условията за развитие на зимните житни и пролетни култури. Значителни по количества бяха валежите регистрирани в части от Дунавската равнина и на места в западните райони (Кнежа – 45 л/кв.м, Враца – 45 л/кв.м, Кюстендил – 47 л/кв.м, Лом – 49 л/кв.м, Силистра – 77 л/кв.м), които повишиха почвените влагозапаси.

През новия седемдневен период при пшеницата ще се наблюдава наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При ечемика ще протича млечна зрелост, а в южните райони и восъчна зрелост (Сандански). При пролетните култури ще продължава нарастването на вегетативната маса. При лозата ще се наблюдава цъфтеж. При ранните и средноранните сортове череши ще протича узряване на плодовете.

През седмицата валежите ще ограничават възможностите за растителнозащитни пръскания срещу мана по лозата и зеленчуковите култури, струпясване и кафяво гниене при овошките, срещу вредната житна дървеница в посевите със зимни житни култури. През първата половина от периода остава вероятността за градушки и локални валежи, които крият опасност от нанасяне на щети по селскостопанските култури. Голям е рискът от полягане на посевите с пшеница и ечемик.