За да си произведете качествен разсад от праз, който ще засадите през втората половина на юни, трябва добре да се грижите за растенията.
Обикновено празът се отглежда на плодородни почви, торени с минерални и органични торове. В лехи, торени с оборски тор, обикновено израстват повече плевели.

Знае се, че в началната си фаза всички културни растения са много чувствителни на плевелите, защото те са им конкурент за вода, храна, светлина. Затова една от основните грижи трябва да бъде редовното плевене на растенията.

Празът е една от най-влаголюбивите култури. Ето защо поливането е основната ви задача при отглеждането не само на разсада, но и след засаждането на растенията на постоянно място.