Правилото е, всяка група кошери да е отдалечена на около 1-2 км от другата. Правилното разположение на кошерите зависи от:

* площта на културата;

* нейната продуктивност на нектар и прашец;

* от нуждата от пчели за опрашване.

Второ правило -

не безпокойте семействата с излишни прегледи

Други важни изисквания за разположение на пчелина:

* да се избере район с разнообразни цъфтящи;

* да се защити пчелина от ветрове;

* да е отдалечен от пътища с оживено движение на хора и животни.

Пчеларят трябва:

* редовно да подменя майките;

* правилно да подрежда пчелното гнездо в зависимост от сезона;

* навреме да извършва всички останали пчеларски работи.