AGRAR-bag – технология за ниска себестойност или как един иновативен комплект може да бъде рентабилен при съхранение на земеделска продукция

Инж. агр. Стефан Стефанов

Все повече земеделци у нас се обръщат към различни програми за финансиране на Европейския съюз. В момента е отворен приемът за най-атрактивната подмярка от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. подмярка 4.1. Нейната насоченост е към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и за обновяване на производството. Тя стартира с

бюджет от 215 880 000 евро

които ще бъдат разпределени между бенефициенти с проекти на стойност до 1,5 млн. евро.

Желаещите да кандидатстват за земеделска техника могат да се възползват от възможността да изготвят своя проект, като включат новата технология на AGRAR-bag. Съвсем накратко: системата представлява сигурен начин за съхранение на зърнени култури като пшеница, царевица, слънчоглед, рапица, ечемик и други. Тя е също толкова ефикасна и при насипни продукти като торове, пелети, сол и т.н.

По същността си тя е различен, твърде рентабилен за днешните пазарни условия

мобилен тип за пряко опазване

на земеделска продукция в сравнение с конвенционалните начини - силози и плоски складове.

Всеки, който желае да съхранява своята продукция на достъпна цена, може да изготви план за изпълнение, като заложи закупуването на основните елементи на инотивната технология, който включва четири основни компонента:

* AGRAR-bagger Grainprofi – машина за пълнене на багове (чували, под формата на тунели);

* AGRAR-bag ex-bag – изпразваща машина за багове;

* AGRAR-bagger easy load 200 – мобилно разтоварище;
багове за съхранение.

За нормалната работа на съставните машини е нужна енергията на трактор с мощност минимум 80 к.с. Пълнещата машина Grainprofi има работна ширина от 2.40 до 3.00 м, обем на бункера 7 куб. метра и производителност до 400 т/час. В машината за пълнене на чували е монтирана специална спирачка за максимално дозиране и разтегляне на чувала, което става заедно с процеса на пълнене. Директното разтоварване на готовата продукция от камиони и ремаркета в чувалите се извършва чрез машината Agrar Bag Easy Load 200. Тя представлява подвижна техника, която позволява разтоварването да извършва директно от полето. При изпразващата машина AGRAR-bag ex-bag целият процес е напълно автоматизиран. Ex-bag има

производителност около 150 т/час

и обработва чували с размери 2,4/2,7/3,0 метра с максимална височина на товарене до 4,40 м. Дължината на баговете (чували) може да бъде от 60 до 150 м в зависимост от нуждите на клиента. Самите тунели са с различна вместимост. Най-големият с дължина 150 м може да побере от 550 до 600 т зърнени култури. Вече са внедрени и новости в технологията, които позволяват директно разтоварване на зърно от камиони и ремаркета и пълнене в чувалите.

Качеството на чувалите е безспорно и гарантирано. Това се доказва със сертификата, който немската фирма, производител на системи за съхранение на продукция, притежава и връчва на всеки нов собственик на машина от бранда AGRAR-bag. Чувалите се произвеждат в завод в Белгия и са едни от малкото на пазара, които притежават именно този Сертификат за съхранение на храни за хора и животни в Европа. Системата за пряко съхранение има още едно важно предимство - поради липсата на кислород след затварянето им е възможно

съхранение и на по-влажно зърно

което при вадене от чувалите запазва процента на влагата си.

Машините от технологията за мобилно съхранение на зърно могат да пълнят и изпразват чувалите при различни условия, както директно на полето от комбайните, така и в/от багове, намиращи се върху различи повърхности - почва, трева, стърнища и бетонни площадки, т.е. най-подходящото за земеделеца място за съхранение според стопанския двор с който разполага. Дебелината на чувалите позволява продукцията да бъде предпазена и от най-неблагоприятни метеорологични условия, и от гризачи или птици. При необходимост лесно и бързо могат да бъдат взети проби от чувалите,

без това да накърни херметичността им

и да повреди тяхната устойчивост.

Все повече земеделци в България се обръщат към иновативния начин за съхранение и споделят положителните си впечатления от качествата и ползите му - простота и икономиченост при експлоатацията, висок коефициент на надеждност при опазване на продукцията, възможност за гъвкаво реагиране на бързо променящата се ситуация на пазара. Потребителите изразяват задоволството си от системата на AGRAR-bag поради нейната ниска стойност и лесна приложимост, защото, казват те, най-сигурният начин да се намалят разходи за съхранение, за ток и персонал е именно чрез машините на немската компания. Достатъчен е

един човек за целия автоматизиран процес

Така пестим време и средства, които бихме вложили в друго производство.

Това, което искам особено да подчертая в днешните условия на пандемични и пазарни затруднения е фактът, че технологията за съхранение може да бъде и успешно включена в проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Като производител от висок технологичен ранг и като компетентен партньор с дългогодишен практически опит, AGRAR-bag предлага висококачествена гама от машини и продукти за съхранение на готова продукция. Технологиите на AGRAR-bag се разпространяват в цяла Европа. За България основният представител на немския производител на такова специализирано оборуване е фирмата с експертиза в областта на земеделието „Плевен Агро Консулт“.

AGRAR-bagger Grainprofi ще пълни тунела
AGRAR-bagger Grainprofi ще пълни тунела
Директно на полето машината пълни чувала с ново зърно
Директно на полето машината пълни чувала с ново зърно
 AGRAR-bagger Grainprofi пълни и на бетонна площадка
AGRAR-bagger Grainprofi пълни и на бетонна площадка
Изпразващата машина за багове AGRAR-bag ex-bag
Изпразващата машина за багове AGRAR-bag ex-bag
Зърното в пълните чували (тунели) е с отлично качество и чака добрата пазарна цена
Зърното в пълните чували (тунели) е с отлично качество и чака добрата пазарна цена