Новините за измами с храни като заместване на конско с говеждо и по-евтини риби, обозначени като първокласни филета, накараха хората да се замислят дали това, което е на етикета, всъщност е в опаковката.

Измамите с месо и риба струват годишно на потребителите милиарди долари. В допълнение, неправилното етикетиране на продуктите може да създаде проблеми на хора с алергии, религиозни или културни ограничения.

Сегашните методи за откриване на тези измами, макар и точни, са по-бавни, отколкото биха искали проверяващите служители. За тази цел разработчици оптимизираха своята преносима писалка MasSpec, за да идентифицират често срещаните видове месо и риба в рамките на 15 секунди.

За борба с фалшифицирането на храни властите правят редовни проверки на място. Въпреки че

съвременните молекулярни методи

като полимеразна верижна реакция (PCR) са много точни, тези анализи могат да отнемат часове до дни и често се извършват в отдалечени лаборатории.

По-директни методи за анализ на хранителни продукти на място с масова спектрометрия са разработени преди това, като се използват количества молекулни компоненти за проверка на източниците на месо. Но те също така влошават пробите по време на процеса или необходимите стъпки за подготовката им. За да се реши проблемът, е разработено преносимо устройство MasSpec Pen, което

внимателно отстранява съединенията

от повърхността на материала в рамките на няколко секунди и след това ги анализира на масспектрометър.

Изследователите са използвали MasSpec Pen за изследване на молекулярния състав на говеждо, пилешко, свинско, агнешко, еленско месо и пет често срещани риби, събрани от хранителни магазини. След като върхът на устройството се притисне към пробата, се отделя 20-микролитрова капка разтворител, освобождавайки достатъчно молекули в рамките на три секунди за точен анализ чрез масспектрометрия.

Целият процес отнема 15 секунди, не изисква предварителна обработка и извличането на течност

не уврежда повърхностите на пробата

След това екипът е разработил модели за удостоверяване, използвайки уникални модели на идентифицирани молекули, включително карнозин, ансерин, янтарна киселина, ксантин и таурин, за да направи разлика между чисто месо и множество видове риби.
Като прилагат своите модели за анализ на тестове за различни меса и риби, разработчиците са получили 100% точност при определяне на източника на протеин за всички проби, което не отстъпва на метода на PCR и е приблизително 720 пъти по-бързо. Изследователите казват, че планират да разширят метода до други месни продукти и да интегрират MasSpec Pen в преносим масспектрометър за автентификация на месото на място.