За контрол на много болести, е важно да се спазва точна схема на третирания

За да предотвратите появата и развитието на опасни болести и неприятели, които ще намалят реколтата, трябва добре да се грижите за овощните дръвчета. Растителната защита, т.е. необходимите пръскания, които е важно да се направят, са част от тези грижи.

В години с повече валежи и хладно време, както и при наличие на зараза, се създават по-благоприятни условия, за развитие на вредителите. За да се ограничи заразата от болести, както и популацията от неприятели, се налагат няколкократни третирания, които се правят както през невегетационния период, така и по време на развитие на дръвчетата.

По принцип първите няколко пръскания са предпазни, с тях се цели опазването на дръвчетата от болести. По-късните пръскания, които се извършват, когато има зараза, са лечебни.

Така например по време на цъфтежа има идеални условия за развитие на някои болести. Сред най-значимите е ранно кафяво гниене. То заразява кайсия, череша, вишня, слива, а понякога и някои семкови видове – ябълка, дюля, мушмула и др. Ако не се вземат мерки, заразата от цвета се пренася по дръжката до носещата я плодна клонка, която също изсъхва. При силна зараза цветовете на дръвчето изглеждат като опожарени, затова болестта е известна още като опожаряване на цветовете.