Те са доказали в практиката своята издържливост, приспособимост към метеоусловията и способност да предоставят оптимална защита във всяка фаза от развитието на културите

Прогнозите на агрометеоролозите за доста дъждовни дни до началото на май не отхвърлят и реалната възможност за градушки. Беда, каквато видяхме преди петнайсетина дни в Кърджали и околността. За 5 минути улиците на града побеляха от ледени късчета колкото грахово зърно. През май опасността от градоносни облаци е по-голяма, като се очаква тя да нарастне, а през юни - градушките да зачестят още повече.

Съвсем естествено възниква необходимостта от превантивни и предпазни мерки, с които да се защитят земеделските площи, където е възможно. Различните противоградни мероприятия по линия на агроминистерството са важни, стопаните разчитат много на тях. Същевременно самите те трябва да се погрижат за някои достъпни средства за опазване на плодовете на своя труд. Както твърдят специалисти и фермери, вече защитили градините си, най-ефикасни са мрежите-щитове против унищожителното действие на небесния лед. На пазара се предлага голямо разнообразие от мрежови покрития, различни видове и с различно предназначение, качествени и с

висок капацитет на надеждност

Един от известните и признати от европейската аграрна общност производител на такава продукция е италианската фирма Carretta Tessitura, която предлага мрежи от висококачествен материал - стабилизиран полиетилен монофил с висока плътност (HDPE) и със способността да пропуска нужната светлина, влага и въздух. Те са издържливи, не се разплитат, дълготрайни са, с висока устойчивост на различни атмосферни въздействия. Стопаните могат да разчитат чрез тях рязко да намалят риска от неблагоприятни въздействия на климатичните промени. Както обясняват специалисти от италианския бранд, продуктите от тяхното портфолио са ефективно защитно средство на различни агрокултури - зеленчук, трайни насаждения, лозя, цветя, картофи, градини на хоби фермери и т.н. Мрежите и покривалата срещу градушка са няколко основни вида (без да претендираме за изчерпателност): противоградни, против птици и насекоми, за зеленчукови и овощни градини, срещу вятър и проливен дъжд и др. Те отдавна са въведени в полетата на европейските фермери...

Специализираните средства против градушка са доказали в практиката своята издържливост и приспособимост към метеоусловията и способност да предоставят оптимална защита във всяка една фаза от развитието на културите. В същото време не са пречка за реализацията на растително-защитните мероприятия. Фирма Carretta Tessitura предлага множество модели защитни мрежи, между които и тези от серия AHO: A 4B, A 4B (Black и White), Apro Black и Apro White Kristal, които са сигурна защита срещу щети от природни бедствия

дори и от късни слани

Професионалната Apro HDPE UV (за лозя) е стабилизирано покривало с размер на окото 8,5 ? 2,8 мм и ръбове с подсилени кантове. За зеленчука е подходяща 4b HILD NET Antihail мрежа както и Apro 4B HDPE UV с едножични влакна и широчини от 1 до 20 м.

С различните видове предпазни материали, уточняват специалисти, могат и е полезно да се изградят разгърнати системи както за неутрализиране на градушки, така и за резки температурни амплитуди, за да се предотврати измръзване или изсъхване на посева при засушаване. Т.е. като се съхрани качеството на бъдещата продукция, на пазара да се предложи стока конкурентна, продаваема, с ниска себестойност. На практика това означава, че като инсталират своя комплексна система от специализирани мрежи стопаните не рискуват вложените от тях средства и усилия да бъдат загубени и трудът им да отиде на вятъра. В този смисъл те са най-добрата защита, защото все още ракетната и самолетна

противоградна превенция е
непълноценна и често закъсняла

Известно е, че европейските фермери използват широко защитните мрежи и са убедени в ползата от тях. А ефикасността им силно нараства когато се изграждат цялостни защитни комплекси. Което означава, че в инвестиционните си планове фермерите, градинарите, лозарите, стопаните на вили трябва да залагат средства и в това направление. Което означава, че по подмярка 4.1 евентуално могат да се предлагат и такива проекти.

Противоградните мрежи основно са няколко типа, уточняват специалистите:

палатков тип плоска мрежа обвиващ тип – при лозята.

И съветват да се използват така: мрежата се поставя върху изградена конструкция, така че да защитава растенията или дръвчетата, но да не пречи на нормалното узряване на зеленчука и плодовете.
Градушките причиняват огромни щети, но птиците, вредителите и насекомите също са способни да нанесат значителни вреди на зеленчукови и овощни градини, на лозови масиви и оранжерии, на цветарството и билкарството. Вредителите са твърде много и твърде разнообразни, така че трябва внимателно отношение към проблема опазване на продукцията. Производителите на защитни средства са помислили и по този казус - на пазара се предлагат мрежи за защита

от насекоми или вирусни инфекции,

които могат при намножаване да унищожат реколта от цели полета и градини. Идеята е да се подпомага ефективно интегрираната борба срещу тази напаст, компрометираща усилията на производителите. Агрономите съветват активно да се блокира навлизането в оранжерии или в градински масиви на стъблени пробивачи, трипиди, листни въшки, доматен молец, белокрилки и др. Нещо повече, мрежите са полезни срещу насекоми, гризачи и паразити когато пръскането или внасянето на инсектициди не е достатъчно или са станали резистентни към едни или други препарати за РЗ. Защитните платна с подходящи за целта размери, са изработени от

полиетиленови влакна с висока плътност

а оплетката им е според различните нужди на потребителите. Т.е. размерът на окото на оплетката зависи от това дали мрежата е изработена срещу насекоми, срещу птици или вредители. Дилърите предлагат конвенционални модели против птици и насекоми, като AHO 36 или Apro White Kristal (HDPE UV) с размер на окото 1,4 x 1,7 мм, с проход на въздуха 65%. Друг вид е ANTI-INSECT NET (HDPE UV) с размер на окото 1 x 0,85 мм и въздушен проход 47%.

В определени случаи употребата на мрежи се налага и в борбата срещу атаки от гризачи. Особеното при тях е, че дърветата (особено младите, обект на нападение) се обвиват с мрежата. Така са защитени и от насекоми. Опасността от счупване на фиданката е сведена до минимум, като се осигурява и нужната вентилация. Така се гарантира оцеляването и развитието им.

Важно предимство на този вид мрежова защита е, че покривалата

не се повлияват или повреждат

от неблагоприятното време, от дъжд и градушка, от вятър и буря, сняг и ниски температури. Поставят се на специални колове и конструкции, разположени в междуредията, като големината на мрежата се изчислява според размерите на градината, на оранжерията или лозето. За да се гарантира висока степен на защита е целесъобразно и в този случай да се оформи и изгради цялостна система, подчертават спецовете.

В зеленчукови градини, на площи с цветарство, в оранжерии и разсадници се използват по-различен тип мрежи - покривала. Те дават добър ефект при извършване на някои важни агротехнически мероприятия като наторяване и контрол върху плевелите. Те не са пречка за внасяне на растителнозащитни препарати, но имат пряко отношение към намаляване на използването на пестициди. Поставят се след първичните обработки върху специални рамки, при които се съблюдава точно местоположението на отворите и редовете на разграничение. Мрежите-покривала имат и друга полезна функция - чрез тях се опазва влагата в почвата, като същевременно не препятстват напояването, но и не задържат вода.

Когато вятърът духа често и интензивно може да причини сериозни

вреди на полските култури

или оранжериите. Ето защо се налага да се използват противоветрови мрежи, защото ограничават механични въздействия, кондензация и изпарение на водата. Те са от специален плат и се прилагат, разбира се, по преценка от производителите, за опазване на различни култури. Освен, че са сигурно средство срещу неблагоприятни атмосферни условия те спомагат и при отоплението на оранжериите, като намаляват загубите на топлина. Степента на защита зависи както от материала, така и от гъстотата на мрежата (решетката й) и от височината, като при мрежа от 2 м защитата е до 16 м. Обичайно се използват мрежи с 50, 60 или 75% ветроустойчивост.

Има различни видове мрежи против вятър, най-често се препоръчват такива с 50% устойчивост. Във ветровити области стопаните е разумно да направят с експерти своя избор от предлагани видове: DIAG 95%, PA 105V 70-80%, PARK 60% и др. Антивятърните устройства също се позиционират

върху изградена конструкция,

която може да бъде от различен тип. Изграждането й зависи от посоката и ширината на реда, вида и височината на отглежданата култура, от машините за обработки и прибиране на реколтата и др. Както и при противоградните мрежи капацитетът им на полезно действие (КПД) нараства, ако се използват интензивно в цялостна система. Така се превръщат в полезен фактор за опазване на количеството и качеството на очаквания добив с пряко влияние върху себестойността на продукцията. 

Плоска мрежа за овошки
Плоска мрежа за овошки
Овошки, защитени от мрежа палатков тип
Овошки, защитени от мрежа палатков тип
Мрежа обвиващ тип защитава лозята
Мрежа обвиващ тип защитава лозята
Спец поставя мрежата на конструкция
Спец поставя мрежата на конструкция
Сигурна защита и срещу насекоми
Сигурна защита и срещу насекоми
Антивятърната защита е добър избор за ветровити области
Антивятърната защита е добър избор за ветровити области
Обичайно се използват мрежи с 50, 60 или 75% ветроустойчивост
Обичайно се използват мрежи с 50, 60 или 75% ветроустойчивост