Увеличена скорост, намалени разходи за труд и поддръжка, активно опазване на влагата в почвата, нейната структура и хигиената на полето - това могат No-Till сеялките Siva Nova

Неотдавна в интервю за в.“Български фермер“ харизматичният, модерно мислещ, зърнопроизводител Ангел Вукадинов сподели, че замърсяването на природата е неоспорим факт от десетилетия и се задълбочава. Почвата деградира и ерозира, успоредно с изменението на климата. Чрез използване на интензивни технологии през последните десетилетия се увеличи реколтата, но на каква цена? Съдържанието на хумус падна от 6-8-10% на 1,5-2 максимум 3%. Разходите на площ се утроиха, а нетните приходи за фермера, в най-добрия случай, се запазиха. Всичко това и фактът, че една голяма част от земите, които стопанисваме са в необлагодетелстван район ме накара още преди години да се откажа от оранта и да работя основно с машини за минимални обработки, започнахме да практикуваме No-Till технология на 2/3 от земята. Мисля, че по този начин ще пазим по-добре природата и

ще стабилизираме доходите си

ако се прилагат вариативни норми на обработки, на сеитба, торене и пръскане. Чрез No-Till и други подобни технологии се намаляват отделяните вредни емисии, увеличава се биоразнообразието и микроживота в и над почвата.

Такива са и сеялките на украинския производител на агротехника Kapitalpromresurs LLC, който предлага на пазара 4 версии на серията Siva Nova за сеитба в стърнища и за съпътстващи минимални почвообработки. Простите математически изчисления показват, отбелязват дилъри, че технологията Siva Nо-Till има бърз период на изплащане.

Механичните стърнищни сеялки Siva Nova са предназначени за засяване на всички видове зърнени култури (зимни, пролетни, бобови, дребни семена и прочее), прилагайки както класически, така и No-Till и Mini-Till технологии. В сеялките на украинските конструктори е заложена възможността за

едновременно ползване на минерални торове

както и за валцуване. Специалистите сочат, че ако няма да се внася тор, капацитетът на бункера за семена може лесно да се увеличи чрез отваряне на разделящите прегради. С тази сеялка могат да се изсяват и малки семена, като допълнителна технологична опция.

Конструкцията на No-Till сеялките Siva Nova е изградена върху монолитна рама. Върху нея са монтирани ботуши и дискове, които осигуряват пълно копиране на неравни повърхности, наклони и завои. Дисковете и сеещите ботуши са разположени шахматно. Ниската цена и агрегатирането с трактори от 60 к.с. нагоре ги прави приложими в средни и по-малки земеделски стопанства. Директните изсяващи агрегати Siva Nova са резултат от работата на екип от опитни инженери, дизайнери, технолози с участието на фермери и агрономи. Тестовете, проведени в полетата, са доказали простотата на управление и надеждността на различните версии от серията Siva и са дали отлични резултати в покълването на семената.

Прикачните Siva сеялки са оборудвани с подходящи

за No-Till технологиите работни настройки

като регулиране на: посевните и торови норми, дълбочината на засяване, ширината на междуредията (в диапазона от 15 до 34 см) и гъстотата на посева. В тях е инсталиран механизъм за включване/изключване внасянето на торове. Както и при сеялката No-Till, така и при вариантите Mini-Till, характеристиките са приблизително еднакви.

Тези показатели потвърдиха възможностите на двата модела за:

- увеличена скорост на сеитбата;

- ниска сложност на процеса на засяване;

- икономия на гориво;

- намалени разходи за труд и поддръжка;

- активно опазване на влагата в почвата, нейната структура, хигиената на полето и околната среда;

- възможност за изключване на конзолата с турбо дискове за класическа сеитба;

- възможност за отделяне на ботушите и регулиране ширината между редовете.

Украинският производител Kapitalpromresurs предлага на нотилърите в Югоизточна Европа 4 версии на стърнищните сеитбени агрегати Siva Nova. Първата версия е Siva Nova 3.6 за No-Till. Втората (с по-малък капацитет) също е No-Till - Siva Nova SZM 3.0, третата променя предназначението си - Siva Nova 3.6 за Mini-Till, а четвъртата - SZM 3.0 е също за минимална безорна технология. Основни и опционни модули в тях са бункер за нормални или за малки семена, резервоар за торове, изсяващи секции, хидравлични маркери, тракторен хидравличен манипулатор и др.

Базовата No-Till сеялка Siva Nova 3.6 има ширина 3,6 м. Капацитетът на бункера за семена е 875 л, а на резервоара за торове - 400 л. Изсяващите ботуши са 21. Браните плитко разрохкват почвата - от 0 до 10 см. Дълбочината на изсяването на семената варира от 2 до 10 см. Разстоянието между редовете е 17 см, скоростта на сеитбата 7-12 км/ч. Сеитбената норма е 8-250 кг/ха, а нормата за торене - 25-250 кг/ха.

Производителност - 2,5-3,5 ха/час

Моделът тежи 3,2 тона. Необходима мощност на трактора - от 80 к.с. Инсталиран е механизъм за включване/изключване на торенето. Ширината на междуредието е регулируема и в движение.
При варианта за Mini-Till сеитба характеристиките са почти същите. Отликите за Siva Nova 3.6 Mini-Till (базова за този клас оборудване) са: машината е широка 3 м и е със 17 изсяващи ботуша. Ако налягането в ботуша на No-Till модела е от 140 до 215 кг, то за втората е от 125-215 кг. Капацитетът на бункера Mini-Till за семена е 750 л. Обемът на торовия резервоар - 350 л. Разлика има и в теглото - Mini-Till сеялката е тежка 2,5 т, производителността ѝ е 2,0-3,0 ха/час. Нужна е тяга над 60 к.с. 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ КОМЕНТАР

Според направените проучвания и наблюдения на специалисти украинските директни сеялки Siva Nova ще се адаптират напълно към вътрешните почвени и климатични условия на България. Те прогнозират, че при експлоатация и поддръжка, които се сравняват с чужди аналози, резултатите ще бъдат твърде благоприятни за новия продукт. Всички резбови връзки са метрични и следователно няма проблеми по време на поддръжка, ремонт или бърза подмяна с нови. Лагерите, маншетите и веригите отговарят на нормите и стандартите. Важното е, че директната сеялка за минимални агротехнически мероприятия сее с високо качество и позволява значително да се спести време, гориво за трактори и да се пази здравето на полето и операторите.

Съществено предимство е достъпната цена за малки и средни стопанства с площ около 5000 декара земя. Новата за българските ниви сеялка ще позволи на зърнопроизводителите-нотилъри да увеличат добива от всички видове зърнени култури и да стабилизират доходите си дори в неблагоприятни климатични и пандемични условия. (БФ)

 По-малката No-Till Siva Nova SZM 3.0 готова за предварителен оглед
По-малката No-Till Siva Nova SZM 3.0 готова за предварителен оглед
Siva Nova 3.6 Mini-Till работи успешно на всякакви стърнища
Siva Nova 3.6 Mini-Till работи успешно на всякакви стърнища
И Mini-Till Siva Nova SZM 3.0 активно опазва влагата в почвата
И Mini-Till Siva Nova SZM 3.0 активно опазва влагата в почвата