За първи път в хибрида Koralin 9 дълбочината на обработка се определя от опорните колела, а не от обработващия валяк, изтъква НИКОЛАЙ КОЛЕВ, представител на LEMKEN за България

 

Продължителната суша, нанесла значителни щети на земеделието през последните години, засегна силно и площите със стопанско значение. В резултат на това водата става все по-ценен природен ресурс. Ето защо е твърде важно да се намерят алтернативи и решения за устойчива обработка на земеделската земя. Препоръките на агроспециалисти и агрономи е да се преосмислят новите условия на трайно засушаване. В практиката на фермерите е нужно да се въведат и прилагат съобразени с климатичните промени концепции, когато става въпрос за обработка на стърнища. Непосредствено след прибирането на реколтата трябва да се създаде основа за оптимално развитие на следващата в сеитбооборота култура. Неоспорим факт е, че колкото по-дълбоко се работи земята,

толкова повече влага се губи

И обратно, ако се работи плитко и растителните остатъци и сламата се разпределят и смесват равномерно, ще се получи по-висока и надеждна защита от изсушаване на горния почвен слой.

- Как да стане най-успешно това? С какви машини и подходи?, попитахме Николай Колев, представител за България на известната германска компания за агротехника LEMKEN. Специално за в.“Български фермер“ той съобщи, че брандът тази пролет за първи път предлага на пазара в Европа и у нас уникален хибриден култиватор, защитник на почвената влага и отговори изчерпателно на нашите въпроси:

- Все по-важно е да се разтроши цялата повърхност на почвата с възможно най-ниската работна дълбочина и по този начин да се прекъсне капилярното действие. Това урегулира водния баланс и така се спестява влага за следващите култури. В същото време почвата, включително остатъците от реколтата, трябва да се раздробят така, че самосевки и семена от плевели да се появяват равномерно. Инженерите и конструкторите на LEMKEN са приложили тези принципи в няколкогодишната си работа по създаване на новия хибриден култиватор Koralin 9, който предпазва почвата от ерозия и ограничава разхода на водните почвени запаси. Той съчетава предимствата на дискова брана и на култиватор и е идеален инструмент за

ултра плитка обработка

на цялата площ. По този начин се защитава почвата и може да се очаква перфектен резултат след работа на стърнище или преди сеитба. Новият хибриден култиватор е „зареден“ и с допълнителни възможности: Koralin 9 може да бъде използван за запазване на влагата, както при конвенционална почвообработка, така и в strip-till технологията. Той се справя добре и като заместител на хербицидни третирания.

- Серия от иновативни идеи правят Koralin 9 машина с висок капацитет. Какви нови концепции са вложени в хибрида?

- Конвенционалните плоски култиватори с „пачи крак“ се придвижват трудно, особено в сухи условия, и се износват бързо. Koralin-ът от LEMKEN пробива в този сегмент с нова концепция, тъй като не е с фиксирани, а по-скоро с въртящи се дискове, ефективно разбиващи земята. Пред хоризонтално работещите работни органи са монтирани два реда вертикални дискове, които разделят почвата и режат органичните остатъци. Буците с пръст минават пред върха и крилата на работния орган, както споменах, тип „пачи крак“. Това позволява на елементите от работната секция

да проникват по-лесно в почвата

и да работят постоянно, без да се затапват. Така остриетата се износват значително по-бавно и им се осигурява три пъти по-дълъг експлоатационен живот. Симетрично движещите се дискове, прикрепени към стабилни листови пружини вече са се доказали в компактната дискова брана LEMKEN Heliodor 9. С диаметър 510 милиметра те създават груб профил на подпочвата, който предотвратява при ботушите образуването на „подметка“. Дисковете могат да се използват специално и за перфориране на дъното на тази „подметка“, което насърчава оттичането на повърхностните води. При средни до тежки условия дисковете подобряват структурата на почвата при подготовката за сеитба. Така Koralin 9 се натоварва с важната задача да бъде надежден защитник на водния баланс в зоните, подложени на най-силно въздействие на сушата.

- В техническата схема на хибрида се предвиждат и приложения за премахване на плевели и самосевки. Как става това?

- Koralin 9 се предлага в работни ширини от 6,6 м и 8,4 метра. Широките 35 сантиметра работни органи „пачи крак“ са разположени симетрично в три реда с междуредие от 30 сантиметра и всеки се припокрива с 2,5 см. Те са прикрепени към основната рамка със защитен елемент за претоварване. Това гарантира необходимата

странична и височинна стабилност

така че ботушите да могат да работят дълго време равномерно. При дълбочина на работа от два до максимум десет сантиметра "пачият крак" отрязва корените на плевелите или междинните култури хоризонтално като нож. Поникналите самосевки от есенни култури и рапица се подрязват на малка дълбочина и се разпределят равномерно в почвата, за да се насърчи оптималното естествено разлагане. Въртящите се зъби на браните преместват по-фините корени на повърхността. Това кара самосевките и плевелите да изсъхнат и се осигурява ефективен контрол върху тях.

-  А как се регулира и постига малка и постоянна дълбочина на обработката?

- Отзад, зад работните елементи, работата не е завършена окончателно. За уплътняване и оптимално раздробяване има избор от три различни валяка. Те насърчават капилярното покачване на водата в почвата и гарантират, че самосевките от зърнените култури ще се появят.

Перфектното разпределение на сламата и подобреното разрохкване на почвата се постигат чрез валяци или хидравлично регулируема четири редова иглена брана. И двата инструмента за уплътняване на почвата осигуряват оптимален резултат за всяко приложение. Насочването в дълбочина на хибридния култиватор се извършва с абсолютна точност, като се използват опорни колела в устройството. За първи път LEMKEN прилага в своя машина

определяне на дълбочината от опорните колела

а не от обработващия валяк. Валякът може да бъде заменен при нужда с многоредова иглена брана за по-ефективна борба с плевелите в зависимост от почвените условия и желанието на клиента. За по-дълъг експлоатационен живот има работни тела с карбиден връх, което намалява до минимум разходите за износване и интервалите за поддръжка през основния сезон. Всеки един работен орган на хибриден култиватор Koralin 9 е снабден със системата, патент на LEMKEN, “quick-change” или познатата ни вече система за бърза смяна на работни органи, използвана в стърнищните култиватори LEMKEN Karat и Kristall. Затова Koralin 9 е идеален за стърнища и след оран за второ минаване. Рискът от утъпкване е намален до минимум.

- Това се отнася до зърнени и маслодайни култури, а как култиваторът действа в междинните ?

- За обработка на свръх плитки стърнища, включително за междинни култури, хибридният Koralin 9 извършва в иновативен стил възможно най- продуктивно зададените операции чрез нов тип комбинация от дискове и работните органи "пачи крак". По този начин машината се бори с плевелите надеждно дори при големи размери или когато сламата не е разпределена равномерно. Това се получава чрез плиткото, от 3 до 5 см, подрязване на органичните остатъци, обработката на цялата ширина с нарушаване на капилярното действие и разхлабване с ниска интензивност за защита на водния баланс. Отглеждането на междинни култури ревитализира почвите и може ефективно да намали ерозията на почвата, предизвикана от вода и вятър, особено в райони склонни към ерозия. Плитката обработка в пълна ширина с Koralin 9 надеждно подготвя през пролетта сеитбата им и

осигурява оптималното им развитие

след нея. Култивирането на площите за междинни култури през пролетта подготвя почвите за следващата основна култура. Обаче те отвеждат много вода от почвата и следователно трябва да бъдат премахнати в точния срок по цялото поле. Плитката обработка на такива култури с Koralin 9 гарантира, че водните капиляри се задържат и влагата в почвата е защитена.

- В България сушата в последните години направи куп поразии. Очевидно за тяхното преодоляване са нужни точно такива машини. Достатъчен ли е капацитетът на надежност на хибридния култиватор в нашите условия?

- Безусловно. Такова е неговото предназначение: за районите заплашени от трайна суша и увреждане на почвата, тенденция, каквото се проявява вече и в България, Koralin 9 е особено подходящ. Рискът от загуба на вода, утъпкване на почвата и заплевеляване се намалява значително благодарение на

интелигентната комбинация от инструменти

за обработка, работещи хоризонтално и вертикално и осигуряващи по-малко странично въздействие върху почвата. Водещите дискове улесняват „нежното“ плитко проникване на „пачия крак“ и намаляват изискванията за сцепление на трактора. Прецизният контрол, постоянната работна дълбочина, дори при променливи почвени условия или в хълмист терен, ниските изисквания за сцепление, намаленото износване на работните органи ще дадат на българските полета и фермери силен, конкретен агрономичен и екологичен резултат - съхранение на жизнено необходимата влага, минимален риск от утъпкване на почвата и запазване на нейното плодородие и биологична чистота. 

Koralin 9 работи прецизно и продуктивно на полето
Koralin 9 работи прецизно и продуктивно на полето
Схема за принципа на действие на работните органи на Koralin 9
Схема за принципа на действие на работните органи на Koralin 9
Качествено подрязване и смесване на органичната маса на стърнище след жътва
Качествено подрязване и смесване на органичната маса на стърнище след жътва
 Пълна схема на работните органи на Koralin 9
Пълна схема на работните органи на Koralin 9
Ултра плитка обработка със запазване на влагата в почвата
Ултра плитка обработка със запазване на влагата в почвата