• Световните цени на месото отбелязаха слабо повишение през януари, като стойността на глобалния индекс, проследяван от ФАО, се покачи с 1% над равнището от м. декември 2020 г. Увеличението се дължи основно на ценовия растеж при овчето и агнешкото месо (+2,5% на месечна база), следвано от пилешкото месо (+2,4%). Въпреки покачването, стойността на индекса е със 7% под нивото от същия месец на 2020 г.

• Експертите на Rabobank очакват възстановяване на търсенето на свинско месо през 2021 г. в повечето региони на света, поради възможностите за по-голям контрол върху разпространението на COVID-19.

• Предвиждат се силни колебания в световната търговия със свинско месо, като негативното въздействие на АЧС и COVID-19, но Китай дава индикации, че ще увеличи вноса, търсейки по-евтино месо, срещу увеличението на фуражните цени.

• Силното търсене на пилешко месо се очаква да продължи през 2021 г. и 2022 г., въпреки очаквания растеж на предлагането при алтернативните животински протеини. Започналата в условията на пандемия промяна на каналите на дистрибуция ще продължи, засилвайки ролята на онлайн търговията и на доставките по домовете.