Условията няма да са подходящи за сезонни обработки

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През седмицата агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, с повсеместни, значителни валежи.

След краткотрайното затопляне и снеготопене в средата на седмицата се очакват ниски температури, които ще задържат развитието на земеделските култури. Изключения се очакват в крайните южни райони, където стойностите на средноденонощните температури ще бъдат около и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В края на зимата при посевите с пшеница ще преобладава масово фаза братене.

Падналите валежи и очакваните до края на второто десетдневие на март ще повишат почвените влагозапаси в 100-cм слой. При зимните житни култури в по-голямата част от полските райони те ще достигат нива над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ).

През следващия период условията ще се задържат неподходящи за сезонните почвообработки и сеитбата на ранните и средноранни пролетни култури. Голяма е вероятността за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа в Южна България, които са през втората половина на март.

В края на зимата се възобновява размножителният период на обикновената полевка и повишава числеността на вредителя (една женска ражда от 3 до 7-8 малки), което изисква обследване на посевите със зимни житни култури.