Предлагайки оптимални решения, съвременни подходи и използване на най-новите научни открития и практики в областта на земеделието, „Сембодиа“ ООД разполага и предлага изчерпателна база от знания в областта на храненето на растенията.

Като официален дистрибутор на ФосАгро през последните 4 години, Сембодиа ООД предлага на българския пазар разнообразна гама от екологично безопасни минерални торове с висока разтворимост и ефективност: DAP, MAP, NP 16.20+12S, NPK 10.26.26+S, NPK 8.20.30+S, NPK 13.32.16 + S, NPK 15.15.15 + S. Те помагат за повишаване на добива и качеството на получената продукция.

Фосагро е световен лидер в производството на фосфорни торове. Производителят разполага с 3 азотно – фосфорни комплекса, които осигуряват широк набор от решения за оптимално хранене на всеки вид почва и отглеждана култура.
За последните 2 сезонa, Сембодиа ООД направи достъпен за българските земеделски производители един високоефективен продукт - ТЕЧЕН АЗОТНО – ФОСФОРЕН ТОР АМОНИЕВ ПОЛИФОСФАТ (APP) NP 11.37. Продуктът съдържа 11% амониев азот и 37% фосфор на полифосфатна основа. Той осигурява хранене с удължено освобождаване и без блокиране в почвата на фосфора.

В приложената статия, водещи руски агро-инженери от ФосАгро представят на вниманието на българските земеделци своите научни знания и опит в областта на фосфорното хранене, почвено – климатичните препятствия и предимствата при употребата на иновативния за българското земеделие течен азотно – фосфорен тор:
Амониев полифосфат NP 11.37

Защо трябва винаги да сте нащрек?

През последните години засушаванията зачестяват в долното течение на р. Дунав. Добивът пада. Обичайните земеделски методи не дават искания резултат. Нужна е адаптация, смяна на подхода на работата, търсене на по-ефективни продукти за управление на добива в неблагоприятни условия. А течните комплексни торове или амониевите полифосфати са един от тези продукти.

Защо е важен фосфорът? Защо да го използваме?

Отдавна е доказано, че фосфорът е един от ключовите елементи в храненето на растенията. Ролята му е изключително важна за растението. Той е неразделна част от ензимите, РНК, ДНК, АТФ. Ускорява развитието на младите растения и подпомага бързото развитие на кореновата система. Участва в регулирането на дишането на всички представители на растителното царство, без изключение. Намира се в големи количества в почвата под формата на минерали – фосфати (апатити) и в органичното вещество на почвата. Повечето от тези съединения обаче не са достъпни за растенията. Чрез корените те са в състояние да усвоят не повече от 2% от почвения фосфор. Това е една от основните причини, поради които трябва редовно да се внасят фосфорни торове и да се поддържат количества фосфор в почвата в усвоими форми и на оптимално ниво. Това обикновено се прави преди основната обработка на почвата или преди сеитбата/ засаждането.

Втората не по-малко важна причина е, че понякога се развиват такива условия, че дори тези 2% намаляват до изключително малки стойности. Растенията изпитват стрес, възможни са загуби на добив. Това може да бъде причинено от студено време, висока алкалност на почвата, суша или високи нива на клациев карбонат в почвата. В такива случаи са възможни коригиращи методи – хранене. И единственият масов продукт днес, който е в състояние да реши гореспоменатите проблеми при фосфорното хранене, е течен комплексен NP тор. Той съчетава едновременно както технологичност, така и висока ефективност на полифосфатите.

Как се постига това? Особености на течните комплексни торове – амониев полифосфат (APP)

Първо, това е особеност на производствената технология, която е разработена през 60-те години на миналия век. Фосфорната киселина и амонякът са изходните съединения за производството на течни амониеви полифосфати. За разлика от традиционните гранулирани фосфорни торове, които се състоят само от ортофосфати, течният тор съдържа полифосфатни полимерни вериги. Терминът „полифосфати“ се използва за обозначаване на полимерни съединения с различна дължина. Второ, тези торове са бистра зеленикава или безцветна течност. Трето, APP има дълъг срок на годност (до 12 месеца) при доста широк температурен диапазон. Разтворът на амониевия полифосфат се отличава с висока и продължителна стабилност при близко до неутрално Ph( 6,4) и температура до 25 °С (McBeath et al., 2007).

В какво е основното им предимство?

От половината до три четвърти от фосфора в APP влиза в състава на полимерните вериги, а останалата част е представена от ортофосфати (Nutrient Source Specifics, 2010). Както всички торове, амониевите полифосфати, веднъж попаднали в почвата, претърпяват процеси на разпадане и в крайна сметка се разграждат до мономери – ортофосфати. Тук се крие основната разлика в полиформите. Факт е, че още през 1986 г. учените установиха, че при почва с по-ниско съдържание на карбонат процесът на хидролиза (разпадане) протича по-бързо, отколкото в почва с по-голямо количество карбонати.

Тоест в почва, богата на карбонати, част от полифосфатите се съхраняват по-дълго време. Това допринася за намаляване на фиксирането на фосфора в почвата, а при повечето почвени и климатични условия се наблюдава повишаване на агрономичната ефективност на полифосфатите в сравнение с ортофосфатите (Chien et al., 2011). Ето защо е много важно да знаете химичните свойства на вашите почви. Освен това, използването на амониев полифосфат върху карбонатни почви може да подобри храненето на растения с такива микроелементи като мед, манган и цинк поради образуването на полифосфатни комплекси. Най-отзивчиви за използването на APP ще бъдат онези култури, които почти не разграждат фосфора в почвата. Като правило, това са зърнени култури с влакнеста коренова система (пшеница, царевица, ечемик). Проучванията проведени върху алкални почви (карбонатни и засолени), показват по-висока ефективност при прилагането на течни фосфорни торове за пшеница в сравнение с твърдите торове (Halloway et al., 2001;2006).

По-малко забележимо предимство: технологичност:

Изглежда, че няма много начина за прилагане на минерални торове. Това може да стане чрез разпръсване, пръскане или с водата за поливане. Но истина се крие в детайлите. Работата е в това, че след внасянето на независимо какви гранулирани торове се създават осмотични потоци на почвената влага в посока към по-високи концентрации на соли, създадени в мястото на торене. Почвените разтвори могат да се придвижат към сухите гранули, които действат като попивателни. С почвените разтвори йоните на калций, алуминий, желязо се движат вътре в гранулата, което води до намаляване на достъпа на фосфор за растенията от гранулата. За пореден път забелязахме това през сухата 2020 г. в Южна Унгария, когато върху зимна пшеница MV Nador 14л/дка APP , внесено с щангова пръскачка при култивация, увеличи добива с 10% спрямо 30 кг/дка площно приложение на NPK 15.15.15 + S. И тук отново бихме искали да дадем пример за работата на някои учени (Montalvo et al., 2014a), които отбелязват, че поради по-равномерното разпределение на течните фосфорни торове в почвения обем се създават ниски концентрации на фосфати и следователно образуването на трудно разтворими калциеви фосфати е намалено. Важно е да се отбележи, че скоростта на проникване на фосфора в почвения слой зависи от почвената влага и от количеството вода, доставено с течните торове (Chien et al., 2011).
Изследването на процесите на фосфорната миграция в почвата, приложено чрез повърхностен лентов метод с течни фосфорни торове, показва увеличаване на съдържанието на достъпен фосфор за растенията до дълбочина 13 cm след 20-23 седмици (Kovar, 2006). Тези резултати са получени при използване на нулева обработка на почвата в „царевичния пояс“ на САЩ (щата Айова). По този начин повърхностното внасяне на течни фосфорни торове в тези земеделски системи може да улесни миграцията на фосфор по-дълбоко в почвения профил. Това е важно за снабдяването с фосфор на култури с дълбоко проникваща коренова система. В допълнение, рискът от загуба на фосфор от почвата поради повърхностно измиване е намален (Smith et al. 2016).

Гъвкавост в приложението и ефективност:

Внасянето на APP с пръскачки ви позволява да комбинирате това приложение с хербицидно третиране и други продукти за растителна защита. Ако използвате традиционното или минимално обработване на почвата, то смесването на APP с глифозати е отлично предсеитбено решение, което ви позволява с едно влизане да внесете торове, да се отървете от плевелите и бързо да разградите растителните остатъци от предишната култура.

Задокеанските колеги подчертават, че пръскането/инжектирането допринася за по-точно и по-равномерно внасяне на фосфор в почвата (Nutrient Source Specifics, 2010). АРР може да се смесва с други торове и пестициди. Разработени са множество технологии за диференцирано приложение на АРР и пестициди (Марченко и Мочкова, 2009). Също така, добавянето на торове с микроелементи към разтвора на АРР е ефективен начин за внасяне на микроелементите (Holloway et al., 2006). Например, цинков сулфат и цинков оксид могат да се добавят към течния амониев полифосфат в относително малки количества. Освен това, по такъв начин, всяка капка разтвор съдържа еднакъв брой компоненти. Течният амониев полифосфат може да се прилага за листно подхранване на растенията.

В заключение трябва да се отбележи, че агрономичната ефективност на течните сложни торове не отстъпва на твърдите фосфорни торове и в редица случаи ги превъзхожда. Те са технологично напреднали, позволяват ви да работите по диференциран начин, едновременно с микро и макроелементи, продукти за растителна защита, което потвърждава техните предимства и перспективи.