Възпитаници на професионални гимназии по земеделие, селско и горско стопанство са жадни за жив досег със земеделски стопани и председатели на кооперативи, разкриват те пред Божура Фиданска

С учениците от ПГАТ гр. Павликени
С учениците от ПГАТ гр. Павликени

Младежи от седем професионални училища по земеделие в страната вече знаят ползите и пътя на създаването на фермерска кооперация у нас. Това става благодарение на проекта „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование – YOUCooperATE“, финансиран от Европейската комисия и с 10%-ово участие на партньорите. Той се изпълнява в 5 страни от ЕС – България, Унгария, Румъния, Италия и Латвия. В България партньорът е Националното сдружение на малките, семейни фермери и преработватели (НСМСФП), което се представлява от председателя г-н Магърдич Хулиан, Ивана Мурджева и Божура Фиданска, която ни разказва повече за него.

В изпълнението на първия етап

на проекта с помощта и съдействието на председателя на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) Явор Гечев са подбрани три кооперации, които да бъдат представени в учебния материал като добри примери. До всички професионални гимназии по селско стопанство у нас е била изпратена покана да се включат в проекта. След заявен интерес и подбор са избрани седем от тях, в които да се прилагат дейностите по проекта. Така от октомври насам са провели двудневни срещи с учениците от: Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Белозем; Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ гр. Павликени; Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” гр. Суворово; Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово; Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нова Загора; Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Банско и Професионална гимназия по земеделие "Климент Тимирязев" гр. Завет.

С учениците от ПГСС гр. Нова Загора
С учениците от ПГСС гр. Нова Загора
По време на онлайн обучението на учениците от ПГСС гр. Попово
По време на онлайн обучението на учениците от ПГСС гр. Попово
По време на онлайн обучението на учениците от ПГСС гр. Суворово
По време на онлайн обучението на учениците от ПГСС гр. Суворово

По време на лекциите те са научили повече за историята на кооперативното движение в Европа и България, как се развиват кооперациите, какви са целите и принципите им, не на последно как функционират и какъв е законът за учредяване на такъв тип сдружение. Не липсват и добри примери от България и чужбина, и през какво те трябва да преминат, ако искат да създадат такъв кооператив - как се пише бизнес план, какво представлява swot анализ. „Обясняваме им какво е маркетинговият кооператив, разликата между него и организацията на производителите, каква е разликата между отделните сдружения като ООД, ЕАД и неправителствени организации. В заключение си говорим каква маркетингова стратегия те трябва да имат, за да популяризират своята дейност, така че тя да е разпознаваема за по-широк кръг в обществото и да могат повече заинтересовани страни да се възползват от тяхната дейност“, разказва Божура Фиданска.

„Ние сме първите,

които ги просвещаваме 

в земеделските кооперативи“,

казва тя с надеждата да не са и последни, тъй като в учебната им програма не е залегнало нищо от това.

Учениците са жадни за повече практика, посещения във ферми, кооперативи и организации на производители, обяснява експертът, а директорите на училищата са отворени за проекти, които показват на къде могат да се развиват младите фермери. Младежите искат това, което учат в практическите си занятия, да го видят и на полето. Да си поговорят с председателя, какви отговорности има, какви печалби правят, за колко хора се грижи организацията, каква е разликата да се сдружаваме или да работим самостоятелно. Защото, макар и повечето от тях да са деца на земеделски стопани, малцина са наясно с проблемите и възможните решения в бизнеса на родителите им. Още по-малко пък познават дейността на близката в региона им кооперация.

Презентационни материали по време на обученията
Презентационни материали по време на обученията

И ученици, и ръководства на училищата са много инициативни, остава с впечатления от там Фиданска. Първо, много от гимназиите участват в европейската програма за обмен на ученици „Еразъм +“. От свое посещение в Италия по програмата ученици от гимназията в гр. Белозем остават със запомнящи се и вдъхновяващи спомени. Те са видели как биологична ферма с екохотел в селски район се превръща и в детска градина, където местните оставят децата си през деня и където още от малки се учат на градинарство. А производството от градината се консумира в хотела. През тази година им предстои да отидат в Унгария, където ще видят как земеделието помага на малцинствени групи. Учениците от гимназията в гр. Суворово са посетили биволовъдна ферма в Германия и научили много за отглеждане на животните.

„Радвам се, че по проекта интерес проявиха и младежи от област Перник. Там група млади хора с помощта на г-жа Станимира Хаджимитова, реализират друг проект Raise Youth, по който са създали Младежки регионален център в гр. Брезник. По тяхна покана осъществихме обучението на младежи от региона, на които представихме актуалните теми за кооперативите, начините за сдружаване, говорихме си за начините на развитие на младите хора в селските райони“, разказва Фиданска.

Тя сподели и още хубави новини за предприемчивостта и просветата на самите ученици. Тези в ПГАТ - Павликени имат собствен вестник, имат и познания за това какво е бизнес план и swot анализ. В Суворово имат свой youtube канал и също са много иновативни.

На въпрос къде се реализират възпитаниците на тези гимназии, експертът разкри, че завършилите в Белозем бързо намират стаж и работа, в множеството земеделски и преработвателни предприятия около Пловдив. И от самите ръководства на фирми има интерес към тези млади кадри. „Дано като завършат, дори и да не продължат с висшето образование, да могат да се реализират и да работят в тази сфера“, заключава тя.

Много от децата обаче споделят, че биха искали да правят собствен бизнес. Осъзнават колко е важно да внедряват нови технологии. И, представяйки си бъдещето (след 10 и повече години) на земеделието, почти всички предвиждат как високите технологии масово ще навлязат и това ще повиши доходите на земеделските производители.

През вторият етап на проекта

предстои допълнително обучение

практическа част, за избрани ученици, преминали първото. Те ще имат възможността да разработят свой бизнес план, който ще се разглежда от комисия и ще се конкурира с останалите бизнес планове на връстниците им от другите страни. По един ученик от страна ще бъде номиниран и ще посети земеделски кооператив в Италия, ще може практически да онагледи своите теоретични познания за това как функционира един кооператив.

Останалите българчета ще посетят кооперативи в България. Проектът ще завърши със семинар, насочен към по-широката общественост. На него ще бъдат поканени представители на земеделските кооперации, професионалните гимназии и други организации в тази област.

Ефекти от сдружаването: Пазарни

перспективи и загриженост за общността

Не само ученици, но и родните фермери и членове на кооперативи могат да вземат ценен урок от Европа

В проекта „YOUCooperATE“ бяха представени и добри примери от български и европейски коопераци*и.
„Най-много ми хареса българският пример от кооперация „Единство“- казало едно момиче от Попово - аз съм много впечатлена за стипендиите, които дават. Като стана голяма и си направа моя ферма, дори и да нямат пари моите служители, аз ще им плащам обучението, за да знаят винаги какви са новите технологии“, цитира думите й Божура Фиданска.

Кооперация „Единство“ се намира в Монтанското село Комощица, нейн председател е Даниел Димитров. Тя е съчетание на растениевъдство и животновъдство - в нея отглеждат житни култури, овце и крави. Но членовете й са предприели и много социални дейности. Създали са ресторант, в който не само те, но и всички жители на селото, които са в по-затруднено финансово положение, могат да се хранят на преференциални цени. Подпомагат кметството, читалището в селото и Института по пшеницата в Кнежа. Дават стипендии на младежи, които желаят да продължат своето образование в университет. Самият Димитров е такъв пример – получил е стипендия от кооперацията, завършил Русенския университет с условие да се върне да работи в кооперацията. Започнал е като редови работник и вече е стигнал до последното стъпало - председател.

Друг наша земеделска кооперация е „Утро“ в Белене с председател Ивайло Кондров. Насочена е към производство на зърнени култури и търговия на селскостопански продукти. Интересното е, че е създадена със съдействието на швейцарска кооперация, по техен опит. Сега вече са самостоятелни. От представения пример на ЗК „Утро“ учениците научиха как те опазват околната среда.

Третият пример е ЗК „Зора“ гр. Кнежа. Бизнес стратегията им се фокусира и върху производството на селскостопански доставки, включително млечни продукти, внос и износ, закупуване и обслужване на машини, складиране на торове и пестициди и земеделие на земеделска земя като съвместни усилия на акционерите.

Представяйки и кооперациите от другите европейски страни, можем да видим колко разнообразни са те навсякъде. Например в Латвия има кооператив от едва 5 члена винопроизводители. Те са го създали на местно ниво, за да могат по-лесно да си продават виното.

Друга малка кооперация в Италия отглежда природни инсекти за биоконтрол на вредителите. Продуктите се използват главно в защитени зони, но също и в открито поле, при управление на овощни градини и при инициативи за съхранение и развитие на ландшафта.
Един от най-големите производители на салвия в Европа е кооператив в Гърция, който обединява няколко по-малки кооперации в страната. Продукцията им е предимно за износ в САЩ и Европа.

Според Националното сдружение на малките и семейни фермери и преработватели примерите от чуждестранните кооперации могат да бъдат много поучителни и за членовете на родните, а и за всички наши фермери. Можем да видим как кооперациите в Европа са лесно достъпни – всички те имат своя уеб страница и форма за контакт. У нас обаче, първоначалната връзка с тях е по-трудна, смятат от сдружението.

„Повечето малки стопанства с всички нови предизвикателства в земеделието и всички нови технологии, които навлизат, както и новите изисквания, ще могат да оцелеят, ако се сдружат и работят заедно, и ако добавят стойност към продукцията. Много е важно още продуктът, който произвеждат, да има марка, качество, потребителят да знае от къде е. Така стигат и до пазара и големите вериги“, отправя съвет Божура Фиданска към нашите читатели.