До сряда е подходящо за резитби и пръскания на трайните насаждения

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През миналата седмица агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури около и под климатичната норма, които поддържаха в покой зимните житни култури и забавиха преждевременно активизиралите се вегетационни процеси при овощните видове. Падналите валежи от сняг и образувалата се снежна покривка предимно в Западна и на места в Южна България подобриха условията за зимуване на културите.

През следващия седемдневен период се очаква повишаване на температурите и промяна в агрометеорологичните условия.

Средноденощните им стойности ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетацията при зимните житни култури, но активизиране на процесите до края на периода не се очаква. При пшеницата и ечемика ще се наблюдават фенофазите трети лист и братене. При овощните видове, на много места в полските райони от страната е регистрирано набъбване на пъпките.

Следствие на снеготопенето и прогнозираните превалявания (в края на месеца), условията през повечето дни от периода няма да позволяват извършването на сезонните агротехнически дейности (почвообработки, торене на зимните посеви и трайните култури).

Възможности за провеждане на резитби и растителнозащитни пръскания при трайните насаждения се очакват през първата половина от периода, когато се прогнозират високи дневни температури и сухо време. През периода на набъбване на пъпките при костилковите видове (череша, слива, вишна) фунгицидните третирания са насочени срещу ранното кафяво гниене и сачмянката. При семковите (ябълка, круша) пръсканията се извършват срещу струпясване.