Пита Светла Панайотова от село Герман, Софийско

Всеки лозар знае, че растенията му развиват много мощна коренова система и в широчина, и в дълбочина. И, че трябва да се съобразява с това при обработките и напояването.

Обикновено корените на лозите се разполагат на дълбочина до 1,5 - 2 метра, а в хоризонтална посока достигат до 3 - 4 метра.
Има отделни корени, които могат да проникват и доста по-дълбоко - до 8 - 10 метра, както и такива, които встрани "се стрелват" също до 8 метра и отгоре.

Що се отнася до формата и разположението на кореновата система, тя може да зависи от доста фактори. Такива са климата в района, почвения тип и влажността на почвата, прилаганите обработки, агротехниката на отглеждане, възрастта на лозите и др.

Още:

* Когато преди засаждане на лозите теренът е сериозно риголван и на по-голяма дълбочина, тогава и корените могат да проникнат на значителна дълбочина в подпочвените хоризонти.

* Основната част от корените се разполагат в този почвен хоризонт, в който намират най-благоприятни условия за развитие - това са влага, хранителни вещества и топлина.

* При други условия, когато подпочвата е камениста, тогава корените започват да се извиват нагоре.

* Когато лозите се засадят на неподходящо за тях място - при сбита, студена и влажна почва - тогава кореновата им система се развива по-слабо.

Всъщност е важно какви са и как се развиват корените на лозите ни, защото те изпълняват и ролята на "склад" за резервни вещества. Събират ги късно до есента и ги използват за даване на старт на растежа на млади леторасти.