С едноминутен клип Министерството на земеделието, храните и горите популяризира производството и качеството на българския мед. "Българският мед ни прославя по цял цвят", се твърди във видеото.

В него се напомня още, че приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програмата за развитие на селските райони е до 1 февруари 2021 г. Помощта цели да създаде и развие къси вериги на доставки и местни пазари.