Препоръчително е да купите дръвчетата от най-близкия овощен разсадник. Така си гарантирате не само по-добро прихващане заради сходните климатични и почвени условия, но и информация за фирмата, производител на посадъчния материал.

У нас практиката е да се засаждат дръвчетата, които вече са обезлистени и са преминали във фаза на покой. Най-често са с голи корени.

Когато дръвчетата няма да се засаждат още същия ден, трябва да се поставят в хладно помещение, а корените да се увият с навлажнена хартия или друг подходящ материал и да се опаковат.