Може ли да има идеална NO-TILL сеялка? Може!

17 ноември 2020
Агротехника
6786
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Умна машина осигурява равномерно полагане на семето в продуктивно семенно легло. При зададени 32 реда могат да се сеят няколко вида семена едновременно с цел семепроизводство

Любомир Коралов

Както вече писахме NO TILL сеитбата се извършва директно с оптимално продуктивни сеялки, конкретно произведени по изискванията на безорната технология с нейните подразделения Opti-Till, Min-Till, Strip-Till и т.н. Но до избора на един или друг тип земеделие пътят не е еднозначен. Преценяват се редица пълюсове и минуси, както и философията на едната или другата система. Какви са ползите за фермера и околната среда от конвеционалните практики за растениевъдство? Орното земеделие и системите за минимални обработки имат своите качества, оценени и предпочитани от множество земеделски прозводители у нас. Но те имат и някои по-слаби страни. Например, като тази, при която от употребата им почвата може да се „преумори“ и да се наруши структурата й. Това уврежда нормалното й състояние, както и равновесието на почвената фауна и съдържанието на микроорганизмите в нея. Намалява ефективността в тяхната дейност, важна за съдържанието на хранителни вещества и на плодородието на земята. А то от своя страна зависи и от водородния баланс в горния почвен слой. Той също се нарушава. Едновременно с това се намалява възможността да се оттича водата при висока влажност, увеличават се загубите на влага при сухо време. Липсата на хранителни вещества намалява потенциала за добив и увеличава себестойността на тон продукция. Рискът от ерозия на почвата е по-голям. Нарушаването на почвената структура води и до затруднения при вкореняване и намаляване на добивния потенциал.

За да се избегнат тези и други неблагоприятни последствия от конвенционалните обработки агрономите и земеделците-практици постепенно създават правилата и нормите за NO TILL технологията. Основното от тях е отказът от предварителните почвообработки а засяването на културите става направо върху стърнищата от специализираните сеялки за директна сеитба, комбинирани с устройства за едновременно торовнасяне. При този тип сеитба няма загуба, обратното, пести се тор, съхранява се хигиената на полето. Намалението е резултат от това, че той попада директно при семената, вместо предварително да е разпръснат в почвата, както се прави при конвенционалното производство. Пестят се разходите за подхранване, а разходи за почвени обработки няма, добивът е с 5-10% по-висок, земята е по-плодородна.

У нас от 2010 г. насам площите, в които се прилага директна сеитба по каноните на NO TILL бързо нарастват. За това свидетелства и харизматичният зърнопроизводител Ангел Вукадинов, който работи земя 17000 дка в района на гр. Съединение. След 5-6-годишни проби намалява конвенционалното си земеделие и се насочва към NO TILL технологията. Сега практикува директна сеитба върху 2/3 от нивите със зърнени култури, рапица, трикале и др. Той работи с две сеялки за директна сеитба Джон Диър, които са с бункери за тор. Правим това с цел, сподели Вукодинов неотдавна в интервю във в.“Български фермер“, за да запазим земята и да получаваме максимални добиви

Чрез тази и други подобни технологии очаквам намаляване на отделяните вредни емисии, увеличаване на биоразнообразието и микроживота в и над почвата. Изчерпването на органичните вещества е сведено до минимум поради съхранението на почвата. Азотът в нея също се запазва. По този начин пазим по-добре природата и имаме възможност да стабилизираме доходите си, отбеляза той.

В друг разговор зърнопроизводителят ни информира, че в Европа, Англия, Австралия и другаде се произвеждат множество най-различни модели директни сеялки. Между тях освен JOHN DEERE той отбеляза и такива като сеялката CLAYDON, марка BOSS на компанията SLY, есенната сеялка за директна сеитба Horizon DSX, аржентинските TANZI (за тях писахме в миналия брой), VADERSCHAT и др.

Може ли да има идеална NO-TILL сеялка? Безорната технология с нейните по-различни правила и възможности за по-друг подход към обработваемата земя търси отговор и на такъв въпрос. Предложенията на конструкторите и фирмите от световен мащаб са много. Но тя има своята философия и практика, има различна конструкция и функционалност, с които фермерите се съобразяват. Затова отговорът е в решенията на земеделските производители. И зависи преди всичко от това дали те нехаят за съхранението на природните дадености или взимат за отправна точка опазването на земята и нейните качества? Стопаните правят избора си като отчитат особеностите на своето производство, на климатичния профил на района, вида и състоянието на почвите там където работят и получават жизненоважната за тях продукция. Изборът им, да, това ще бъде ИДЕАЛНАТА машина за директна сеитба по каноните на NO-TILL.

Известната английска компания CLAYDON предлага на пазара в Европа, от скоро и у нас, комбинираната сеялка CLAYDON HYBRID T6 с торовнасяне и със система Opti -Till за директна сеитба. С нея се увеличават добивите, подобрява се здравето на почвата, увеличават се маржовете на печалба. Тя е в ядрото на гамата машини Claydon с Opti-Till за устойчиво земеделие. Системата е продуктивен и интелигентен подход към растениевъдството, който осигурява от зърнените култури добри добиви, осигурявайки максимална рентабилност. При хибридната сеялка Claydon за директна сеитба е патентована нейната технология за чизели (лемежи), която осигурява равномерно изсяване на семената в продуктивното семенно легло. Здравите, извити пружини поддържат точна и постоянна дълбочина за семената с дренаж за аерация на почвата и подходящо уплътняване, но с достатъчно място за продуктивно вкореняване на растението и развитие на корените му. Както посочват агрономите, развитието на корените преди настъпване на зимата е от ключово значение за оптимизиране на добива

Но за да стане това по правилата на NO-TILL фермерът може да избере или торът да бъде поставен под семето (чрез преден чизел), или над семето (със заден ботуш със стандартно настроен чизел). Поникването е безпрепятствено поради отличната структура на почвата.
След значителни проучвания е установено, че CLAYDON HYBRID T6 сеялката лесно се приспособява и отговаря на българските условия, има висок капацитет на изсяване и дава значителни производствени възможности на нашите фермери за точно приложение на NO-TILL.

Работната й ширина е 6 м, транспортната – 2,90 м. Дължината й е 9,50 м, височината – 3,80 м, а теглото – 9 т. Операторът постига безпроблемно постоянна дълбочина (от 0 до 15 см) на полагане на семето чрез здрави пружини на изсяващия орган. Точността се гарантира от хидравлично регулируем механизъм за контрол. Нещо повече, в сеялката се постига лесно калибриране на семето. Мощността на трактора трябва да е 300 к.с. Дневната норма на засяване е около 450 дка при 19 изсяващи реда. Обемът на бункера е 5500 л (с разпределение 60% на /40% семе – тор). Предвидена е и система за защита от камъни. Експлоатационни разходи са подчертано ниски, което прави машината с висока продуктивност и рентабилност. При добър разчет се установява, че спестяванията от сеялката позволяват инвестиции и в други сектори от фермата

За фермери с по-големи мащаби на обработваемите площи са по-подходящи сеялките CLAYDON HYBRID T8, които са с малки разлики в работните параметри от предишния модел. Например, работната широчина е различна - 8 метра, теглото е по-голямо - 11 т. Работи с трактор 400 к.с. Дневната норма на засяване е 600 дка при 25 изсяващи реда.

Станал известен с машини за Striptill технологията австралийският бранд SLY се представя на европейския пазар със сеялката за директна сеитба BOSS. Тя позволява да бъдат загърбени трудности, срещани при NO-TILL сеитба: преодоляването на растителния остатък в реда, затруднения при твърда, суха почва и затваряне на реда при наличие на влага. Конструкторите на SLY предлагат изсяващ NO-TILL апарат (ботуш), адаптиран за европейските условия. Известно е, че изборът на правилния ботуш е жизненоважен за успеха на работата със сеялката, уточняват специалистите. На евроизискванията отговаря BOSS сеялката. Тя прилага концепцията за уникалния иновативен подрязващ диск с двоен ъгъл на атака, който намалява необходимостта от прекомерен натиск на ботуша и уплътняване на семенното легло. Работната ширина на различните варианти на BOSS варира от 3 до 12 м, които работят на дълбочина от 0 до 15 см. Имат до 4 семенни дистрибутора и междуредие от 17 до 25 см и може да изсява до 4 различни вида семена. Изизисква се мощност на трактора от 200 до 400 к.с. Капацитетът на засяване е в зависимост от модела на машината, от вида на почвата и стърнището и варира от 400 до 650 дка/ден. А може и повече при най-благоприятни условия...

Сеялката има притъпкващо и опорно (в задната част) колело, както и активен чистач на реда, чиято роля се изпълнява от странично колело, с което се задържа почвата в реда. Всичко това, както и състоянието на растителния остатък се контролира от кабината на трактора

BOSS може да се конфигурира с 3 бункера по 2000 литра всеки, плюс един допълнителен за малки семена с капацитет 300 литра. Може да бъде оборудвана с бункери за течен тор от 700 до 2000 литра. Натискът на върху семето в изсяващия апарат се осигурява чрез хидропневматика, която стриктно го контролира, като се постига добър синхрон между изсяващия ботуш и подрязващия диск. Този ефект се осигурява и с точното, постоянно наблюдение над вплътняването на горния почвен слой и дълбочината на сеене. Обикновено това означава по-плавно движение, по-добро семеполагане, по-добро поникване и по-високи добиви.

Друго добро решение за директна сеитба е сеялката от английския бранд Horizon Agriculture, модел DSX. Тя се предлага като прикачен модел, с работнa ширинa на различните варианти от 4 м до 8 м. Едно от основните й предимства е възможността за лесно добавяне на високотехнологично оборудване за прецизна сеитба. При наличието на множество предложения за директни сеялки какво прави Horizon DSX сеялката по-различна?

Изсяващият диск (колтър) е монтиран върху рама от лята стомана с паралелно хидравлично свързване. Комплект работни органи почистват почвата пред него, така че семената да бъдат полагани в чиста бразда. Наклонени дискове режат почвата под ъгъл и така се намалява необходимостта от натиск надолу и уплътняването на земния пласт се свежда до минимум. Конфигурацията на наклонените дискове също спомага за минимизирането на растителния остатък в реда (при междуредия от 17 до 25 см за различните версии), което води до дружно и равномерно поникване на семената.

В сеялката е осигурено автоматично управление на притискащата сила на ботуша с помощта на товарен датчик на задното дълбочинно колело. При твърда/плътна почва се увеличава натиска на ботуша с цел да се постигне точната заложена дълбочината за семената. Настройката на дълбочината се регулира ръчно, а фино става чрез притъпкващото колело. Така иновативно се залага дълбочината на изсяването да става индивидуално за всеки един ред. При зададени до 32 реда могат да се сеят няколко вида семена едновременно с цел семепроизводство.

Още от Агротехника
0

New Holland проектира гамата трактори от серията T5 Utility с максимална универсалност, за да са подходящи за съвременните смесени ферми. Наследница на емблематичната серия Т5000 на New Holland

0

Машината събира и анализира над 240 GB данни за реколтата всеки ден, когато работи на полето Monarch Tractor твърди, че е разработила първия в света изцяло електрически

0

Massey Ferguson, световноизвестната марка на корпорацията AGCO, са горди да оповестят, че пълната гама на хедери от Geringhoff вече се предлагат за работа с гамата от комбайни

0

Въпреки световния спад от 3% при оборудването за пасища, фирмата смята, че е постигнала над средния ръст във всички продуктови групи и е разширила пазарния си дял през последната финансова година

0

За да успеят земеделците, трябва да се борят с трайното засушаване, с пандемията, с пазара и с липсата на подкрепа, които свиват инвестициите им Настъпващите климатични промени оказват своето вредно

Последни новини
0

"Тютюнопроизводителите ще получат 71,6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 г. Средствата ще бъдат платени според индикативния график на фонд "Земеделие" - между 10 и 20 февруари"

0

Държавният фонд "Земеделие" е разпределил днес над 100 милиона лева по различни програми. Ресурс от 7,5 милиона лева отива за развъдните асоциации по схемата за държавна помощ за създаване и

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2021 г., съобщават от там

0

Бюджет от 1,2 милиона лева утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Ръководителят на “Астра Зенека” защити темповете, с които компанията разпространява своята ваксина срещу коронавируса, на фона на напрежението с държавите-членки на ЕС, заради забавяне на доставките. “Екипът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да отстрани много проблеми с производството на ваксината”

Лаптопите са се качали от шесто на четвърто място в предпочитанията на българите за стоки, които се купуват на изплащане. А средната им цена от 450-500 лв. през 2019 г. е вече 900-950 лв. през 2020 г., т.е. почти двойно по-висока. Това съобщиха от “БНП Париба Лични финанси”, които държат около 1/3 от пазара на финансиране на покупки на изплащане у

Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, край Велинград. Земният трус е усетен в 17.42 ч. с епицентър на 28 км югозападно от Велинград и на 85 км югозападно от Пловдив, с дълбочина 15 км. Няма данни за материални щети, предаде