1. Фосфор

Фосфорът е друг важен макроелемент, който трябва да присъства в хранителното меню на овощните видове. Елементът има важна роля във физиологията на растенията. Той влиза в състава на органични съединения, участва в транспорта на енергия, ето защо има основно значение за обмяната на веществата. Фосфорът оказва влияние върху процесите на фотосинтеза и дишане.

Хлороза по листата
Хлороза по листата

Когато фосфорът е в по-големи количества от необходимите, може да се стигне до намаляване на съдържанието на хлорофил в листата. А това предизвиква симптоми на хлороза при овощните дръвчета.
При оптимално азотно торене на дърветата, трябва да се внесе и необходимото количество фосфор. Важно е да се знае, че фосфорът действа като коректор, когато има леко завишаване на количеството на азота.

Не бива да се допуска прекомерно торене с фосфор, защото това води до блокиране на някои микроелементи – желязо, мед, цинк и манган. Това, разбира се, рядко се случва, тъй като няма практика да се внасят високи дози фосфор, но е добре да се знае от градинарите.

2. Калий

Калият се намира във водоразтворима форма в овощните растения, което определя и неговата подвижност. Той има електрохимични и каталитични функции. Елементът влияе върху обмяната на веществата и регулирането на транспирацията.

Калият е един от най-важните елементи за фотосинтезата и дишането. Освен това е от изключително значение за качеството на плодовете, както и за студоустойчивостта на растителните части на дръвчета.
С нарастването си плодовете натрупват значително количество калий. Когато дървото не е подхранено достатъчно с калий, плодовете го извличат от листата, съответно те страдат от недостиг и проявяват съответните симптоми. В резултат на дифицита на елемента плодовете не могат да достигнат оптимални за сорта размери, като остават дребни, безвкусни и лошо оцветени. Растежът на дървото отслабва, летораслите са тънки, а листата са по-дребни. Опадването на листата през есента започва от върха към основата, което е обратно на естествения листопад.

Върху усвояването на калия от овощните дървета влияние оказват и останалите хранителни елементи. Например повишеното съдържание на калций и магнезий потиска постъпването на калий в растенията.
Овощните дървета, преди всичко костилковите видове, натрупват повече калий. Затова и те са по-взискателни към елемента. Прасковата и кайсията реагират много бързо при недостиг на калий.

3. Калций

Калцият участва в редица процеси, важни за растителния организъм.

Сред тях са:

включва се в изграждането на клетъчните стени

неутрализира органичните киселини, които се образуват при обмяната на веществата

стимулира пропускливостта на клетките

подпомага развитието на корените

Недостигът на калций влияе върху устойчивостта на дръвчето към ниски температури, т. е. то е по-предразположено на измръзване. Освен това плодовете стават по-безвкусни и се нападат от вредители, съответно и по-трудно се съхраняват. Пример за това е неинфекциозната болест горчиви ядки при ябълката, която се получава при липса на калций. А внасянето на по-високи дози калиеви и магнезиеви торове, подпомага развитието на болестта, тъй като „борбата“ между калий и калций и магнезий и калций води до недостатъчно снабдяване на плодовете с калций.

Азотното торене, ако се извърши късно или с големи норми, също намалява съдържанието на калций в плодовете, тъй като се засилва растежът.

Излишъкът на калций в почвата затруднява усвояването на желязото и води до хлороза. Като особено засегнати са видовете, които са чувствителни на липса на желязо.

4. Магнезий

Плодовете се нападат от болести и вредители и не се съхраняват продължително, когато на дръвчетата им липсва калций
Плодовете се нападат от болести и вредители и не се съхраняват продължително, когато на дръвчетата им липсва калций

Магнезият в растителните части се намира под формата на соли, както и в хелатна форма. Елементът влиза в състава на хлорофила, ето защо е от изключително значение за растенията. Освен във фотосинтезата, той играе важна роля в много ензимни реакции, в синтеза на белтъци и т. н.
Магнезият влияе върху усвояването и транспорта на фосфатите в растението. При недостиг на елемента усвояването на фосфора също се потиска. Дефицитът му води до поява на жълтеещи ивици между нерватурата на листата, некроза по най-долните листа на летораслите и опадването им.

Ябълката е сред най-чувствителните видове, които реагират при липса на магнезий.

Магнезиев недостиг се получава, когато в растителния организъм има повече обменен калий отколкото магнезий.

Подобно влияние, макар и по-слабо, има и калцият.

При едностранчиво азотно хранене може да се стигне до понижаване на калиевото съдържание в растенията и увеличаване поглъщането на магнезий.