Смятаме, че е нужно да се увеличат парите за инвестиции, за да може земеделците да бъдат конкурентоспособни, подчертават Станимир и Недялко Статеви, мениджъри на EТ“Статев“, Добрич

- Каква е оценката ви за българския агробизнес днес?

- Българският агробизнес се промени много през годините на прехода. Той следва изцяло тенденциите на световния агробизнес и земеделие. Фирмите-търговци се стараят да предоставят най-иновативните и най-новите решения в земеделието. Съответно клиентите-земеделци прилагат тези технологии на полето с цел по-рентабилен краен продукт. Все повече и повече се наблюдава навлизане на

иновации и технологии,

които преобръщат земеделието

Само с такива иновативни решения е възможен и един устойчив агробизнес. Не трябва да забравяме и все по-силното въвличане на млади хора в този сектор, защото без младите умове новите технологии стават все по-трудно приложими.

- Какво решение на важен за сектора проблем, който засяга и вашия бизнес, ще предложите?

- Едно от решенията на сегашните проблеми е да се намалят парите за единица площ, защото те отиват директно в джоба на арендополучателите. Смятаме, че е нужно съответно да се увеличат парите за инвестиции, за да можем ние земеделците да бъдем конкурентоспособни на пазара. Така ще има повече инвестиции в преработка на собствена продукция. В същото време е нужно да се подпомагат фермерите, които излизат на пазара с краен продукт. Например да се намали ДДС ставката за храни, които стигат до фермера, който е краен производител.

- Каква зелена практика бихте избрали с гаранция за по-стабилен фермерски доход?

- На първо място, всяка зелена практика трябва да бъде добре обмислена и съгласувана с браншовите организации, защото има много недомислици, както се вижда, в последния програмен период. Една добра зелена практика е подновяването на машинния парк с модерна продуктивна техника, която да отговаря изцяло на най-новите изисквания в екологично отношение. Добра екологична практика би било и изискването за прилагане на повече култури в стопанствата. Добро решение, според нас, е разнообразяването на стандартните пшеница, царевица, слънчоглед, рапица с поне още две различни култури.

- Как си представяте развитието на агросектора в следващите години?

- Развитието на сектора трябва да е в посока на приобщаването на младите хора към земеделието. Само това ще покаже, че нашето земеделие наистина се развива и има бъдеще. Младите трябва да бъдат обучавани и стимулирани да разбират съвременното дигитално развитие на агросектора и да избират най-подходящия за тях бранш, в който да намират приложение на способностите си. По този начин и агросекторът ще получи своя подем.

Станимир и Недялко Статеви са управители на ЕТ „СТАТЕВ - Станимир Недялков“, Добрич. Тя е основана през 1989 г., като в самото начало фирмата търгува със селскостопански машини и резервни части. По-късно, през 1996 г. започва да практикува и земеделие.
Фирмата е семейна, като всяка стъпка от процеса на отглеждане на различните култури се следи от Станимир и двете му деца - Недялко и Славяна. Днес земеделието е водещо, като семейството не спира да инвестира в нови култури и проекти за механизация. През 2012 г. една от новите култури са непознатите дотогава маслодайни тикви. По-късно през 2015 г. екипът на фирмата започва да сее боб, леща и нахут. От 2019 г. към асортимента е прибавен и добруджански шарен Cranberry боб. През 2020-а фирмата започва да отглежда твърда пшеница и червена леща.