Торенето е сред основните фактори, които играят ключова роля за нормалното развитие на овощните култури. От една страна те оказват влияние на растежа, а от друга – на продуктивността им, т. е. колко плодове ще дадат.

От колко торове има нужда всяко отделно растения? Никак не е лесно да се отговори на този въпрос еднозначно. Това зависи от запасеността на почвата с хранителни вещества, както и от самото дръвче. Сред показателите, които оказват влияние са:

* възраст на дръвчето

* подложката, на която е присадено

* разстояние между дръвчетата, ако се отглеждат повече растения

* осигурено ли е редовно напояване

Дори всичко това да се вземе под внимание, пак е възможно да има различия в препоръките. Затова често торовите норми, които се дават, са ориентировъчни.

Най-точно точното количество на торовата норма се дава въз основа на анализи. Те могат да са почвени, листни и визуални.

Почвен анализ

Анализът, който се дава следствие на почвена проба, е препоръчително да се извършва преди засаждане на нова овощна градина, т. е. при повече дръвчета. Той дава информация за хранителните елементи в почвата. Понякога обаче част от тях може да не са достъпни за растенията и те да не могат да ги усвоят. Затова преценката трябва да е много прецизна.

Много важно е при почвен анализ да се отчита почвената реакция, като и съдържанието на активен калций. Много чувствителни на активен калций са дюлята и прасковата.

Листни проби

Друг метод, с които се определя нуждата от хранителни елементи, е листната диагностика. Листата са метаболитният център на растенията, а също така промяната в снабдяването с хранителни вещества се отразява в състава им.

Според специалистите най-подходящият месец за вземане на листни проби е август.

ЗА ПЪЛНА КОШНИЦА 

За да берете не само повече, но и по-здрави плодове, трябва да храните овощните видове с балансирано меню, съдържащо различни хранителни вещества

Фосфор, калий и магнезий

Както казахме, за да се определят точните торови норми, е важно да се вземат под внимание редица фактори. От значение са: вид, сорт, възраст на дръвчето, както и подложката, върху която е присадено, а също така и силата на растежа му. От друга страна характеристиките на почвата също не са за подценяване. Важно е състава й и дали е способна да задържа хранителни вещества. Торенето се определя и от това как се поддържа повърхността й - дали се обработва около дръвчетата, когато се отглеждат повече или е в затревена градина. А също така дали се полива редовно, с капкова система например или само от време на време.

Много е важно торенето да започне преди засаждането на овощните дървета. Предпосадъчното торене се извършва основно с фосфор и калий, а също може да се внесе и магнезий. Когато е направено добро запасяващо торене преди засаждането, в следващите няколко години не се налага подхранване с фосфор и калий.

При младите дървета, които още не плододават, се препоръчва торене само с азот. Чрез този елемент се поддържа правилният им растеж преди да започнат да дават плодове.

Фосфорните и калиевите торове, а също и магнезиевите, се внасят през есента преди окопаването на почвата. По изключение на много леки почви калият и магнезият могат да се внесат и през пролетта.

Органична храна

Освен минералното торене от значение е и подхранването с органични торове. Препоръката е на всеки 3-4 години да се внася по 5-6 т/дка оборски тор. Той може да се замени и със зелено торене, което да поддържа необходимото количество органично вещество в почвата.
Оборският тор се внася преди есенната обработка на почвата и се заравя с нея.

Подходящи срокове за азота

Често овощарите срещат трудности при определяне на сроковете за внасяне на азотните торове. Тъй като те се разтварят много бързо, а и са силно подвижни, препоръчително е да се подават няколко пъти по време на вегетацията на растенията. Така те се усвояват по-добре от тях и загубите са по-малко.

Целта при подхранването с азот е да се постигне по-интензивен растеж през пролетта, когато е най-необходим на растенията. Освен това е важен и през лятото, за да се осигури добро изхранване на младите плодове, а също така и залагане на плодни пъпки за следващата година.

Азотното торене се извършва на няколко дози. Препоръчва се половината до 2/3 от торовата норма да се внесе в началото на вегетацията – ориентировъчно в края на февруари – началото на март. Останалата част е добре да се внесе в края на май – началото на юни.
Азотната доза може да се подаде и на три дози, като третото внасяне е през есента. В този случай нормата се подова на следните части – 1/2, 1/2, 1/4.

Храна се дава и чрез листата

Овощните видове реагират много добре на листно хранене. С него се подават както основните макраелементи, така и микроелементи, които не се съдържат в комбинираните торове. Листното торене може да се прилага при дефицит на определен елемент, както и при различни условия на стрес, на които са подложени дръвчетата по време на вегетацията им.

Елементите, подадена с листата, осигурява храна на растенията от няколко дни до няколко седмици. Ето защо е важно срокът да бъде съобразен с нуждите на определения вид.

Основно изискване при внасянето на листни торове е те да се прилагат рано сутрин или късно вечер, когато температурите на въздуха са по-ниски.

Как да се внасят

Внасянето на торовете се определя според начина на отглеждане на овощните дръвчета. Когато има обособена овощна градина и те са засадени на редове, зависи и от това дали почвата е затревена.

* Органичните торове се внасят заедно с фосфорните и калиевите торове през есента. Те се разпръсват около дърветата, като е добре да се направи такава обработка на почвата, при която те ще достигнат на дълбочина до 30-40 см тъй като там се намира активната част на кореновата система.

* Азотните торове, които са бързо разтворими и подвижни, се внасят с плитко накопаване в почвата.

ВИДОВЕ ТОРОВЕ

Ето кои са торовете, които са най-подходящи за овощните дръвчета.

Азотни торове:

* Амониев нитрат (амониева селитра) – съдържа 33.5-34.4% азот в амониева и нитратна форма

* Карбамид – съдържа 46-46.3% азот в амидна форма
Фосфорни торове: троен суперфосфат – съдържа 46% Р2О5.
Калиеви торове: калиев сулфат – съдържа 50% К2О и 18% S.
Калиево-магнезиеви торове: патенткали – съдържа 30% К2О, 10% МgО и 17% S.