Българските производители се стремят да отговорят на новите тенденции на пазара. Доказателство за това е реколтирането на безсеменни дини, които имат много предимства както за фермерите, така и за крайните потребители.

Безсеменните дини се отглеждат и в България, а сред хората, които ги отглеждат е фермерът Пламен Янчев от Долни Дъбник. Според него, иновациите са ключов фактор за присъствие на пазарите в големите градове, където се предлага разнообразна вносна продукция, с която трябва успешно да се конкурира.

В някои държави безсеменните дини имат дял до 80% от общите продажби на дини – като САЩ и Испания.

Повишаващото се търсене на този вид дини се дължи на по-добрите вкусови качества и най-вече удобството на консумация, включително в ресторанти, за хранене на малки деца и т.н., което е основната разлика с по-добре познатите сортове.