Това показва изследване на ManpowerGroup за заетостта за първото тримесечие на 2020 г. след допитване с 623 работодатели в България. Те са отговорили на въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на март 2020 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

През следващото тримесечие търсещите работа в сектор Земеделие могат да очакват тих пазар на труда според работодателите, които отчитат нетна прогноза за заетостта от +1%. Перспективите за наемане намаляват със значителен марж от 9 процентни пункта на тримесечна база и са по-слаби със 7 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Това е секторът с най-слаб пазар на труда спрямо останалите 9 индустриални сектора, които очакват да увеличат заетостта през следващото тримесечие. 

Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело”, където нетната прогноза за заетостта е +13%. Стабилно увеличение на работната сила се очаква и в сектор „Строителство”, където прогнозата е +12%, и в два сектора с прогнози от +11% - „Производство” и „Транспорт, складове и комуникации“. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат умерен климат на наемане с прогноза от +9% и прогнозата за „Публичен и социален сектор” е +8%. 

Намеренията за наемане намаляват в пет от 10-те индустриални сектора в сравнение с предишното тримесечие. Значителен спад от 9 процентни пункта е отчетен в сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“.  

Перспективите за наемане са по-силни в четири сектора със значително увеличение от 12 процентни пункта в сектор „Минно дело” и 3 процентни пункта в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Сравнено със същия период на 2018 г. плановете за наемане се засилват в пет от 10-те индустриални сектора. Работодателите от сектор „Минно дело”, "Публичен сектор" и "Транспорт" отчитат най-голямото увеличение. Плановете за наемане намаляват в най-много в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ и „Търговия на едро и дребно”.