Пчеларят има много работа и в складовете помещения, където се съхраняват инвентарът и питите.

Какви са задачите:

1) сортирането на питите;

2) изрязват се от рамките всички бракувани пити;

3) вощината от питите се сортира по качество]

4) освободените от вощината рамки, както и освободените за ремонт кошери и другия инвентар трябва да се дезинфекцират.

И всичко да се подготви за използване през следващия сезон.