Подреждането на гнездото по време на есенното развитие на семейството също има важно значение, напомнят професионалните пчелари на nbps.press.bg.

Проф. Гургулова напомня основното правило: семействата се стесняват на толкова пити колкото се покриват плътно от пчелите.

Празните и маломедните пити се изваждат от гнездото, като се оставят питите с най-много мед и с правилно изградени работнически килийки.

Кои пити се изваждат: старите черни пити, които са за брак, а също и новоизградените, в които не е отглеждано пило.

При есенното подреждане трябва да се има предвид, че в средата на гнездото трябва да останат няколко пити, които да имат свободни площи с празни килийки, за да не се задържа яйцеснасянето на майката. Гнездата се затоплят добре и входовете на кошерите се стесняват, за да не се допусне охлаждане.