Среща-семинар с демонстрация на тема „Реализацията на пчелни продукти - предизвикателства, тенденции и иновации” организира Националната служба за съвети в земеделието на 29 октомври в Силистра. 

Заинтересованите ще разберат повече за световните тенденции в продажбата на мед, какви са перспективите и предизвикателствата при реализацията на пчелни продукти у нас и по света.

Доц. д-р Любомир Любенов от Русенски университет "Ангел Кънчев" ще изнесе лекция за иновативните подходи и онлайн продажбите на пчелни продукти, както и ще представи добри примери за това.

Експерти на НССЗ - Силистра ще дадат информация за мерките за подпомагане на ПРСР 2014- 2020 г.

Събитието е безплатно и ще се проведе от 10.00 часа на 29.10.2019 г. на адрес ул. „Черно море“ 1А (срещу Земеделския колеж), хотел “Виена“ - заседателната зала, гр. Силистра.