Лазерни сензори измерват точно нивото и състоянието на зърното

03 юли 2019
Агротехника
8028
Няма снимка
Обичайни плоскодънни конусни силози
1 2 3 4 5 6
 

Комплексите за съхранение гарантират крайния успех на жътвената кампания, опазването на качеството на зърнената продукция и успешната ѝ реализация на пазара

Екип на в. "Български фермер"

Както винаги жътвата поставя важни проблеми пред зърнопроизводителите. Един от тях е пространството за качественото съхранение на продукцията. Обикновено всеки от земеделците, които произвеждат по-големи количества зърно, има в производствената си база и територия за съхранение - силозите. А това какви да са те се определя от размера на обработваемите площи и количеството на очакваното да се получи зърно. Както и от други фактори, които съставят целия комплекс стопански дейности за прибиране на реколтата, опазването на нейното качество и реализацията ѝ на пазара. Практиката е научила стопаните да започват жътвата с готови, почистени и обеззаразени за приемане на зърното силози.

В този комплекс съществено място заемат различните складове и силози, които да гарантират минимални загуби на количество и качество. Силозът в различните му конфигурации и предназначения е сложна структура за съхранение на насипни материали. В селското стопанство той служи за съхранение на зърнената реколта /или за силаж/, като зърното се подлага на едни или други обработки, прилага се широка гама от системи за сушене, почистване, пълнене или изпразване на баките, вентилатори, измервателни и контролни устройства и т.н.

Все още в не малко от стопанските дворове на наши земеделци се използват плоски складове, в които прибраното зърно се пази в обширни халета, под навеси. В тях също се използват различни системи за премахване на влагата, за вентилиране на огромните купища зърно. Във всекидневната практика на фермерите влизат освен правилата за безопасност и мерките за опазване на зърното от гризачи и вредители. Днес броят на такива складове-хамбари става все по-ограничен. Сега доминират стоманените кули на силози с капацитет в много широк диапазон - от 30 до 20 000 и повече тона. Според нуждите си зърнопроизводителите са ориентират към няколко основни видове: плоскодънни, конусообразни, бункерни, мобилни, бетонни и т.н.

Обичайните конусообразни силози с плоско дъно са цялостни сложни комплекси, които обхващат системи за пълнене и изпразване, поддръжка и почистване, сушилни и други елементи от логистиката за съхранение на зърно от множество култури - зърнени, рапица, царевица, бобови и др. Цилиндричните им конструкции обикновено са от 3 до 27 м в диаметър и от 10 до 90 м на височина. Изработени са от антистатична стоманена, подсилена ламарина и/или галванизирани гофрирани листа, което увеличава здравината на конструкцията им. Осигурява се оптималната им защита от корозия и дълголетие в особено трудни метеорологични условия. В последните години това се постига с редица иновативни технологии, свързани с дигитализацията на земеделието в Европа и у нас.

Конусообразни и конвейрни силози

Освен стандартните плоскодънни силози, има и конусообразни /фуниевидни/ силози, доста по-малки, използвани главно като буферни инсталации по време на сушене, почистване или преместване на зърно. Наличната фуния позволява бързо изпразване на силоза. Другите параметри са идентични с обичайните плоскодънни силози. И те имат два вентилационни отвора, които позволяват обмен на въздух по време на пълненето и изпразването на баките.

Конвейерните силози са предназначени за краткотрайно съхранение на зърно, за което се очаква бързо товарене във вагони или камиони. Баките имат правоъгълна форма, изработени са от ламарина и от висококачествена стомана. Тяхното съществено предимство е това, че имат опция за модулно свързване към големите стационарни силози за пренасочване на зърно както вертикално, така и хоризонтално. Капацитетът на един транспортен силозен модул е 50.4 куб.м., а полезният товар е около 38 тона.

В редица държави, както и у нас се използват, вече по-рядко, и бетонови силози, известни като елеватори за събиране и пазене на зърно от околни селища за съхраняване и подготовка за транспорт с влак, камион или шлеп към преработвател или към пристанище за износ.

Мобилно съхранение в чували-тунели

Освен стационарно има и мобилно съхранение на зърнената продукция, твърде разпространено сред европейските фермери, особено в Германия. Това са огромни чували във формата на тунели, които могат да достигнат от 30 до 90 и повече метра дължина. Те представляват тежки пластмасови тръби, обикновено с диаметър от 2,4 до 3,6 метра. Променливата им дължина зависи от количеството материал, който ще се съхранява. Пълнят се или се изпразват с помощта на трактор с прикачени към него специални пълнещи или изпразващи машини.

Силозите-чували изискват сравнително по-малко капиталови инвестиции. Най-голямото им предимство е в това, че са мобилни и могат да се използват и на полето, и в рамките на стопанския двор на фермера. Ожънатото зърно директно от ремаркетата се подава с шнекове към машината, която пълни полиетиленовия, много здрав тунел. Реализацията на житото става пак от ръкава на чувала. И това може да стане веднага след жътвата, непросредствено от полето, откъдето клиентът го товари на своя транспрот. Което пести немалък ресурс. Но, ако по пазарни или други причини, се налага зърното да се пази в тунела по-дълго време, това е напълно възможно, като то запазва високото си качество.

Бункерни траншеи

Бункерните силози са траншеи, обикновено с бетонни стени, които се пълнят с трактори и товарачи. Използват се главно за силаж. Запълнената траншея се покрива с пластмасов брезент, за да бъде херметически затворена. Евтини са и са особено подходящи за големи количества растителна маса. /За тях в един от следващите броеве на вестника./

При експлоатацията на комплекс от силози има три основни проблема: управлението на комплекса, контролът върху различните съставни съоръжения и безопасността на хората, които работят по силоза. При тяхното решаване все по-плътно навлизат технологиите от цифровизацията на земеделския труд, чрез които се създават оптимални условия за съхранение на прибраната от полето продукция.

Вече се прилагат успешно електронни програми с висока точност, чрез които командните центрове и контролните панели могат да наблюдават и управляват по няколко силоза - от 1 до 20.

Контрол на съдържанието в реално време

Изчисляването на нивото на съхраняваната продукция в силозите е трудна и отнемаща много време задача. Тя понякога е свързана с риск поради необходимостта от върха на силозите да се провери визуално тяхното съдържание. Поради това сега в практиката навлиза нов, иновативен инструмент - SiloMetric за точно отчитане на количеството съхраняван продукт в реално време. Това е сензор, който използва лазерна технология за измерване нивото на твърди вещества в различни системи за съхранение. Той може да отчита с висока точност, във всеки момент и от всяко електронно устройство с интернет връзка, количеството и състоянието на съхранявания продукт. С тази информация земеделският производител може да изчисли периодите на зареждане на силоза, да планира натоварванията и следователно да бъде по-ефективен.

SiloMetric може да се инсталира във всички видове системи за съхранение: силози, резервоари или бункери с всякаква форма, размер и материал. Има обхват на измерване до 20 метра. Устройството се инсталира бързо и лесно в горната част на силоза. Сензорът не се нуждае от кабели или допълнителни настройки, тъй като предварително е програмиран. Не изисква почти никаква поддръжка. Честотата на измерване на количеството зърно е на всеки 2 часа, но това може да става и на други интервали в зависимост от нуждите на потребителя.

За да се анализира и управлява цялата информация, събрана от SiloMetric в корпусите на силозите, е разработено приложението DigitPlan

Това е удобна за потребителя програма за управление и контрол на състоянието на запасите в реално време. Програмата е практична и лесна за употреба. Всеки потребител създава свой профил, за да има достъп до цялата информация за своята ферма. С приложението DigitPlan земеделецът получава графичен дисплей за състоянието на силоза по всяко време и има възможност при нужда да променя параметрите на измерванията. Интуитивен и визуален цветен код представя състоянието и запълването на всяка бака: червен (0% - 25%), оранжев (25% - 50%), жълт (50% - 75%) и зелен (75% - 100%).

Приложението предлага и опция за настройка на аларми и предупреждения, когато нивото на зърно в силоза стане твърде ниско. Тези съобщения могат да се управляват чрез SMS или електронна поща.

Опасности при работа в силозните системи

При поддръжката на силозите, която има почти целогодишен характер, трябва да се спазват действащите правила за безопасност, защото нещастните случаи и инциденти не са рядкост. Особено по време на кампании за прибиране на реколтата, а и след това при нейната реализация. Често, когато се разтоварва зърно от шнек или друг отвор на дъното на силоза, работник е на върха на зърното, "за да го направлява надолу" и така да осигури равномерното му изтичане от силоза. Понякога нестабилните "джобове" в зърното се срутват. Това се нарича "захващане от зърното", тъй като работникът може напълно да потъне в зърното за секунди. Същото може да се случи и при преместване на зърно, или когато работниците очистят големи бучки от зърно, които са се залепили по стените на силоза. Това често води до смърт от задушаване.

Не са редки случаите на експлозия на силози и свързаните с тях тръбопроводи и сгради. Ако вътрешният въздух е натоварен с фино гранулирани частици, като зърнен прах, искра може да предизвика експлозия, достатъчно мощна, за да раздуе бетонен силоз и прилежащите сгради и да предизвика пожар. Искри често се причиняват от триене между метални части и поради статичното електричество, произведено от прах, движещ се по каналите, когато са сухи.

Друг проблем, който често налага почистване на силози, е отстраняване на гризачи /мишки и плъхове/. Не по-малко вредно е, когато зърно започне да залепва към вътрешната страна на силоза. Това намалява експлоатационния му капацитет и води до кръстосано замърсяване на по-нови материали с по-стари. Има много начини за почистване и много от тях носят свои собствени рискове. Вече се използват акустични почистващи препарати. Те са неинвазивни, имат минимален риск и могат да предложат много ефективен начин за поддържане на чистотата и хигиената на силоза.

Още от Агротехника
0

Машините на APV са със незаменим инструмент в ръцете, като на зърнопроизводители, така и на животновъди APV е иновативна компания, разположена в град Далайн

0

Сезонът, в който приспособленията за прибиране на пролетниците в стопанството на ЕТ“Хелга - Светла Стоянова”, не почиват И при царевицата има доста пречупване и полягане, причинени от ураган

0

Земеделските производители се надяват машините да бъдат по прецизни и ефективни от хората Канадската компания Dot Technology вече е продала няколко така наречени силови платформи за напълно

0

Максимално постижимата плътност без риск от разкъсване на бали, намаленото замърсяване на фуражите за животни и елиминирането на остатъци от канап, останали на балата или на полето

0

Заменяйки предишните серии 6M, 6MC и 6RC, най-новата гама от 6M трактори на John Deere включва четири нови четирицилиндрови модела (6090M, 6100M, 6110M и 6120M) от 90 до 120 к.с

Последни новини
0

Периодът, обхващащ годините от 2015 г. до 2019 г., е бил най-топлият петгодишен период, откакто са започнали да се правят статистики в тази насока, предадоха световните агенции

0

Следете овощните дръвчета за развитие на болести и неприятели. В този период проблем са корогризещите насекоми при ябълки и круши Сега се прави обследване за нападение от златозадка и гъботворка.

0

Пчелните семейства с майки - помощнички, създадени в края на последната главна паша, може да се заселят в същия или в отделен кошер, поставен до основното семейство

0

  90 години от създаването си Институт по земеделие в Кюстендил ще отбележи на 27 и 28 септември. Тържеството започва в петъчния ден от 10.15 ч. в Парк-хотел Кюстендил, ул. „Калосия“ № 19, Хисарлъка.

0

При подготовката за зимуване особено внимание трябва да се обърне и на отводките и помощните семейства. Грижите за отводките се свеждат до осигуряване на достатъчно млади пчели и хранителни запаси (8

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Зърната се напукват по две основни причини - от оидиум, и от преовлажняване. Докато в първия случай става дума за заболяване, което Вие твърдите, че няма, то във втория - при преовлажняването, трябва...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

От 2011 г. са ремонтирани всички големи улици, има 5 кръстовища на 2 нива До 2009 г. не повече от 5 обновени булеварда През 2009 г. бюджетът за основни и текущи ремонти на улици и булеварди в София бе 47,9 млн. лв. Обновените изцяло булеварди дотогава са не повече от 5. Дупки има включително и в центъра - например на кръстовището на “Раковски” и

За първи път на кино-литературния фестивал има конкурс и за късометражен филм 55 филма ще бъдат прожектирани в 5-ото издание на международния кино-литературен фестивал Cinelibri от 5 до 20 октомври. Откриването на фестивала ще бъде на 5 октомври в зала 1 на НДК от 19 часа с историческия трилър на Роман Полански “Офицер и шпионин”

Травмата на голмайстора на “Левски” за миналия сезон Станислав Костов е сериозна и поставя в шах няколко медицински светила, които не могат да конкретизират какъв точно е проблемът. Това стана ясно от изказване на старши треньора на “сините” Петър Хубчев след победата с 2:0 над “Славия” на стадиона в “Овча купел”