Филм на нашите колеги от фотоотдела на "24 часа" показва нагледно как се отразява смяната на часовото време.