Това твърдят организаторите на работна среща на експерти от "Зелени закони" и Министерството на околната среда и водите по отношение на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата.

Срещата ще се проведе на 20 октомври 2015 г., а темата й засяга ефективните "хоризонтални" инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020 г.

Според неправителствената организация трябва да бъдат обсъдени и у нас вариантите на насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да се адаптират визиите на институциите и гражданския сектор относно разработването на стратегия за адаптиране към промените в климата.