Важно място

Дворът пред къщата трябва да е представителен и функционален

Парадната зона това е участъкът пред дома, който го отделя от пътя и служи най-вече за украса. Ако това място е съвсем малко не може да изпълнява ролята на "стая" в градината, поради размерите и недостатъчната усамотеност. Затова от размерите зависи и каква ще е и ролята му.

Можете да оградите тази зона, а видът на оградата ще зависи от стила на къщата, за да се получи единно цяло. Ако предната ви градинака не е оградена /което рядко се случва/, тя визуално става част от улицата и насажденията там. Тогава трябва да се обърнете внимание да има  хармония с улицата. Ако къщата ви е на по-оживена или шумна улица, участъкът пред нея трябва да се превърне преди всичко в защита срещу шума и замърсения въздух. В този случай, трябва да предпочетете градина,с гъсти храсталаци, които да образуват нещо като жива бариера /ограда/.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ

Вариантите за художествено  решение на парадната зона са много, но винаги трябва да се следват някои основни принципи. Много внимателно изберете асортимента на растенията за това място. За предпочитане е да  не са много разрастващи се видове, за да не създадат с времето заплаха от затъмняване на прозорците и да не се превърнат в "джунгла"

Градинката пред къщата засадете или с групи растения насред моравата, или със свободно растящи многогодишни (индивидуално или на групи). Оставете свободно пространство и в никакъв случай не претоварвайте това място. При избора на растения трябва да предвидите и какво е изложението /източно, южно и т.н./. Например чудесно изглеждат рози, на фона на зелена поляна.

Парадната зона можете да разделите на части за достъп и пешеходна пътека. В този случай насажденията трябва така да изберете, че да омекотят, а не да задълбочат тази разпокъсаност.

Ако има нужда по друг начин да организирате тази зона, можете да направите пътечки, които визуално да няма да намаляват пространството. Освен размерите за художественото решение на парадната зона има значение и релефът на мястото.
Ако е на различни нива, има по-голям избор - можете да направите алпинеум, скален кът или подпорни стенички.