Университетът Хиросаки, Япония, е разработил сорт ябълки, наречен Кимито, в опит да навлезе на международния пазар на плодове.
Идеята се осъществява чрез сътрудничество с Wismettac Foods Inc., дъщерно дружество на базираната в Токио компания Nishimoto Co., за култивиране на ябълката Kимито в Южна Африка. Споразумението има за цел да използва правата върху интелектуална собственост, притежавани от университета, за да генерира такси за роялти.

Стратегическият ход осигурява целогодишна наличност на ябълката Кимито, като се използва благоприятният климат на Южна Африка през зимните месеци на Северното полукълбо.

Разработена във фермата Фуджисаки на Факултета по земеделие и науки за живота на Университета Хиросаки, ябълката Кимито е регистрирана в Япония през 2016 г. Тя се характеризира с жълта кожа, бяло месо, освежаваща сладост и висока съхраняемост. Въвеждането на сорта в Южна Африка е в съответствие със системата "клубен сорт", която защитава интелектуалната собственост и позволява лицензирано производство и търговия в рамките на клуба. Този модел има за цел да намали загубите от лицензионни такси, причинени от неразрешено отглеждане в чужбина, както се наблюдава при други японски селскостопански продукти.

Решението на Wismettac Foods да култивира в Южна Африка има за цел и достъп до по-близки пазари като Европа и Близкия изток, като се използват сезонните различия за целогодишно снабдяване с ябълки Kимито. Очаква се тази стратегия да отвори нови канали за продажба и да предложи ябълките на конкурентни пазарни цени.