Призовават държавите-членки да не разрешават продажбата на продукти с химикала

 

Група европейски неправителствени организации обявиха, че ще заведат дело срещу Европейската комисия пред Върховния съд на Европейския съюз заради издаването на ново разрешително за употребата на глифозат през следващите 10 години. Представителите на НПО твърдят, че изпълнителната власт на ЕС е действала против правилата на блока, като е пренебрегнала проучванията за потенциалната вреда на глифозата за хората и околната среда. Този ход идва, след като изпълнителната власт на ЕС отхвърли искане на Pesticide Action Network (PAN) и пет други неправителствени организации за „вътрешен преглед" на новото разрешително за продажба на спорния хербицид.

През ноември 2023 г. държавите-членки на ЕС не успяха да постигнат решение с мнозинство дали да удължат или не разрешението за продажба на глифозат, след изтичането на срока през декември. В такива случаи законодателството на ЕС дава право на Комисията да вземе самостоятелно решение. Представителите на неправителствените организации твърдят, че изпълнителната власт на ЕС е действала против правилата на блока, като е

пренебрегнала проучванията

за потенциалната вреда на глифозата

за хората и околната среда. От своя страна Комисията отрича това твърдение.

Според неправителствените организации оценките на риска от двата органа на ЕС, предоставили научни съвети за решението – Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по химикалите (ECHA) – са били погрешни.

„Констатациите, направени от независими научни източници, систематично се отхвърлят или им се придава много по-малка тежест, отколкото на остарели с десетилетия проучвания", се казва в прессъобщение на PAN Europe. В писмен отговор до организациите обаче Комисията подчертава, че „всички уместни проучвания" за токсичност на глифозат са взети предвид. Писмото, подписано от еврокомисаря по здравеопазването Стела Кириакидес, заключава, че не е имало нарушение на законодателството в областта на околната среда и че искането на неправителствените организации за допълнителен преглед е „неоснователно".

Топката е в ръцете на държавите-членки

След повторното разрешаване на глифозат на ниво ЕС, държавите-членки имат 15 месеца, за да решат дали продукти, съдържащи веществото, могат да се продават на тяхна територия. Изпълнителната власт на ЕС поиска от националните власти да обърнат „особено внимание" на въпроси като защитата на операторите, непрофесионалните потребители и замърсяването на подземните води.

От PAN Europe посочиха, че също са изпратили свое писмо до страните от ЕС, призовавайки ги да забранят или ограничат хербицида на тяхна територия. „Призоваваме ви да гарантирате, че вашите отговорни органи не предоставят или подновяват националните разрешения за хербициди, произведени въз основата на глифозат", се казва в писмото.