До 8 юли се удължава срокът за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания по Кампания 2024, съобщиха от земеделското министерство.

Промяната е на база извършен анализ от МЗХ, който обхваща подадените заявления и очертаните пощи в ИСАК.

Взети под внимание са и постъпилите в министерството писмени искания от браншови организации и земеделски стопани. Удължаването на срока има за цел да даде възможност на всички производители да подадат заявленията си.