Остава опасността за локални интензивни валежи и нанасяне на щети по земеделските култури

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от горещо време, с максимални температури на много места в полските райони между 35-38оС, които причиниха топлинен стрес при полските култури, особено при тези отглеждани при неполивни условия.

През седмицата условията ще позволяват извършване на сезонните агротехнически дейности, най-важната от които е жътвата на зимните житни култури. Растителнозащитните пръскания трябва да се извършва през по-хладните часове на деня, при температура на въздуха до 25оС. През периода остава вероятността за локални интензивни явления и нанасяне на повреди по земеделските култури.

През повечето дни от следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще се осъществява при наднормени температури и постепенно изчерпващи се почвени влагозапаси. При царевицата, в зависимост от сеитбените дати и ранозрелостта на хибридите, ще се наблюдава листообразуване и изметляване. При слънчогледа ще протича листообразуване, образуване на съцветие и цъфтеж при посевите засети в агротехнически срок. Зимните житни култури приключиха развитието си и се намират във восъчна и пълна зрелост. Отново се прогнозират високи стойности на максималните температури, които ще имат отрицателно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури от по-късното производство.