Честите валежи ще са предпоставка за развитие на гъбни болести

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с валежи, около и над нормата, които ще поддържат добри и много добри влагозапасите в 50-см и 100-см почвен слой – над 75-80% от ППВ (Пределна полска влагоемност). По-ниски нива на почвените влагозапаси се прогнозират на места в крайните североизточни и югозападни райони (Разград, Русе, Силистра, Сандански ), където майските валежи бяха под нормата за месеца.

В началото на месеца развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при наднормени топлинни условия. Вследствие високите температури през пролетната вегетация на пшеницата и ечемика те ще приключат развитието си по-рано от обичайните срокове. През първото десетдневие на юни при ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна, а в края на десетдневието и пълна зрелост. При пшеницата през този период ще протича млечна, преход към восъчна и восъчна зрелост.

През повечето дни от второто десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до обичайните за периода. В средата на месеца зимните житни култури и във високите полета ще встъпят във фаза узряване. При царевицата ще протича листообразуване, при слънчогледа ще преобладава формиране на съцветие.

Прогнозираните наднормени топлинни условия през третото десетдневие на юни ще ускорят вегетацията на пролетните култури и част от тях ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на цъфтеж, а при по-ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата. През този период се прогнозират максимални температури до 35-36оС - стойности, които ще влияят негативно върху цъфтежа и оплождането при зеленчукови култури.

През юни прогнозираните чести валежи са предпоставка за развитие на гъбни болести: късно кафяво гниене, струпясване и брашнеста мана по овошките; мани по зеленчуковите култури; мана, оидиум и сиво гниене по лозата. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще се създават през втората половина от месеца.