В момента украинският пазар преживява значителен скок в цените на градинските ягоди, съобщават анализаторите на EastFruit. Необичайно хладното време в основните региони за отглеждане на ягоди възпрепятства бързото узряване на местната реколта, което накара производителите да повишат цените си, за да компенсират забавянето на реколтата.

Познавачи на пазара съобщават, че в момента наличността на ягоди от местни стопанства е особено оскъдна, което дава на украинските производители възможност да изискват по-високи цени. Понастоящем на пазара се продават ягоди от най-висока категория, които варират между 65 и 100 UAH/kg (1,63-2,51 USD/kg), което представлява средно увеличение от 27 % в сравнение с цените само седмица по-рано.

Трябва да се спомене също така, че настоящата средна цена на ягодите в Украйна е с около 23 % по-висока от тази през същия период на миналата година. Пазарните експерти очакват корекция на цените в посока надолу, тъй като обемът на ягодите от местен произход започва да се увеличава. Освен това притокът на по-достъпни вносни ягоди продължава да оказва натиск за намаляване на цените на вътрешния пазар.