Демо ден на тема „Умно торене на разумен разход" от календара за събития по проект AgroDigiRise се проведе на 14 май в ИЗК "Марица" в Пловдив, Национален демонстрационен център на АгроХъб.БГ

Пред земеделски производители, студенти от Лесотехнически университет, София, специалности Агрономство и Растителна защита, агрономи, любители градинари и други, експерти в областта на храненето на растенията доц. д-р Иванка Тринговска и Асен Пеев от „Екодарпол" представиха лекция на тема „Умно торене на разумен разход", която включваше теоретични знания и практически съвети за повишаване ефективността при производството на зеленчуци.

Дискутирани бяха хранителните за растенията елементи, условията за увеличаване на достъпността им за растенията, торене с правилния състав на торовете и с правилното съотношение на хранителните елементи в зависимост от фазата на развитие на растенията. Обърна се внимание на смущенията при недостиг/излишък на хранителни вещества, необходимостта от анализи на вида на почвата и нейната запасеност. Крайната цел е подпомагане на земеделците да повишат добивите и качеството на продукцията си, при намалено използване на ресурси за опазване на природата и здравето на хората.

В модернизираната оранжерия бе демонстрирана технология за прецизно хранене и напояване при домати, краставици и пипер, изградена от АгроХъб.БГ, с изпълнител технологичната компания ОНДО Солюшънс. Целта е земеделците да видят технологиите в действие, резултатите от тях, да ги тестват, преди да инвестират в дигитални решения за собствените си стопанства.

Задължителна и най-ценна част демонстрационния ден е възможността за експертен съвет. В дискусионен формат участниците споделиха своите проблеми и получиха компетентен отговор от специалист. Поставени бяха въпроси, свързани с правилното хранене на растенията в зависимост от почвения тип и запасеност от хранителни вещества, поливен режим и климатични условия.

ИЗК „Марица" като част от АгроХъб.БГ и участието в проект AgroDigiRise даде възможност една оранжерия на над 50 години, да се превърне в модерна демонстрационна база. В нея показват как зеленчукопроизводството може да стане по-печеливш и конкурентноспособен бизнес. Насърчават ускоряването на модернизацията в сектора, за да могат земеделските производители да получават по-високи добиви, по-висококачествена продукция, да намалят разхода на ръчния труд и човешките грешки. Ключ към това е внедряване на нови технологични решения, които вече са достъпни и с доказан резултат.
Фермерите имат възможност в Националния демонстрационен център на АгроХъб.БГ в ИЗК „Марица" да се запознаят с технологията на българската компания ОНДО Солюшънс, да тестват системата, да бъдат обучени да я използват и подпомогнати от технологични експерти, да я внедрят в своето стопанство.

Институтът по зеленчукови култури "Марица", Пловдив е единственият национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им, част от системата на Селскостопанска академия. Науката има желанието да внедрява най-новите, модерни технологии, да демонстрира иновациите, да споделя опит и знания. С навлизането на новите технологии, земеделието да стане по-привлекателно за младите хора, по конкурентноспособно и по-печелившо.

Днес науката, технологиите и земеделците доказват, че могат да работят заедно и да постигат успехи!

Всичко това е възможно, благодарение на АгроХъб.БГ и проект AgroDigiRise, чиято цел е да подпомогне земеделците, МСП и цялата агро екосистема в процеса на цифрова и "зелена" трансформация чрез предоставяне на интегрирано портфолио от услуги. Комплексните услуги са съобразени със специфичните нужди на ползвателите и се предоставят безвъзмездно. С тях се затваря целият цикъл на подкрепа, нужна за преминаване към "умно" земеделие – информиране за потенциала на технологиите, "тестване преди инвестиране" – демонстриране на възможностите и ползите от използването им, подобряване на дигиталните умения чрез обучения, намиране на инвестиции за технологично модернизиране, стратегическо планиране за развитие на устойчив и конкурентен бизнес.