Копринени нишки са знак за шарен гроздов молец

През цветния, пъстър и пълен и с изненади месец май лозовите растения вече навлизат в активната си вегетация. Но с това започват да се появяват и немалкото заплахи за тях, които не бива да се пренебрегват.

Кой от лозарите и от любителите не познава шарения гроздов молец, кой не е чувал за него?

Това е неприятелят, срещу който, ако не се вземат мерки навреме, стопаните на лозята много и дълго ще съжляват. Той е способен да нанесе твърде много и различни поразии – като се започне от зелените части на лозниците и се стигне до появяващите се и зреещи гроздови зърна.

Добре е да се познава неговият жизнен цикъл.

Молецът се появява като пеперуда през април

Тогава не всички са способни да го забележат, особено, ако не са специалисти.

Към началото и средата на месец май гъсеничките му започват да се излюпват. Те са много активни и пъргави и вследствие на това през настоящия месец започват също така активно и бързо да нападат и да заразяват.

Сега нямаме друг избор, освен много редовно да започнем да наблюдаваме лозята. Трябва да оглеждаме внимателно леторастите и да следим за появата на тези малки неприятелчета. По това време те са по зелената листна маса.

В страните с развито лозарство шареният гроздов молец е определен като икономически най-важният неприятел на лозята, така е и у нас. Това е, защото той се среща повсеместно, а и защото е способен за кратко време да нанесе доста големи и наистина икономически важни повреди.

Лозарите би трябвало добре да знаят какви са пораженията, които нанася или да ги научат, за да могат сравнително бързо да ги разпознават в насажденията или дворовете си.

Добър и показателен знак

Може да се каже, че копринените нишки са характерен и ясен сигнал за всеки стопанин на лози. Освен, че гъсениците от първото поколение нагризват цветните бутони или изгризват вътрешността им, те оставят и следа, като ги оплитат с един вид копринени нишки.

Освен цветните бутони, гъсениците често прегризват и разклоненията на ресите, като тогава причиняват загиване на много повече на брой цветни бутони.

Гъсениците от второ поколение вече категорично повреждат и зърната на гроздето, когато те са станали с големина на грахово зърно. При по-ранните сортове това се случва и по зазряващите зърна. И тях вредителят ги оплита с характерните копринени нишки.

Гъсениците от третото поколение също са способни да повреждат. Те правят това по зазряващите или вече узрелите зърна на гроздето – пак ги оплитат, но по-слабо с копринени нишки.

Всички тези повреди, за които говорим могат да бъдат определени като фатални. Причината е в това, че те създават твърде благоприятни условия за развитие на болести и видове гниене по гроздето, с което размерът на щетите се увеличава значително.

У нас шареният гроздов молец

развива 2-3 поколения годишно

Може да зимува в какавида и под кората на лозите, и в основата на главината, и в почвата – в зависимост от начина на отглеждане на лозите.

Една пеперудка, колкото и невинна и малка да изглежда, може да снася до 120 яйца – това става по цветните бутони, по листата, по разклоненията на ресата и по летораслите на лозата. Основното количество яйца обаче се снася по ресата.

Летежът на пеперудите от второ поколение започва през втората половина на юни и приключва към третото десетдневие на юли. Яйцата се снасят от третото десетдневие на юни до края на юли по зърната на гроздето.

Гъсеници се срещат от края на юни до втората половина на август.

Какво обича и не обича

 • Когато температурата на въздуха се повиши до над 32-34°С, а влажността се понижи до 50-40%, тогава условията стават неблагоприятни за пеперудите и те живеят по-кратко време - само няколко дни, а и снасят малко яйца.
 • Но, ако през юли има дъждове, те се отразяват благоприятно върху развитието на пеперудите, които снасят нормално количество яйца.
 • Най-често в години с топъл и сух юли второто поколение става малочислено, а в години с по-хладен и дъждовен юли - многобройно.
 • Топлите и сухи ветрове също се отразяват неблагоприятно върху шарения гроздов молец.
 • Пеперудите на третото поколение летят от третото десетдневие на юли до средата на септември. Те са опасни - снасят яйцата си по зазряващите или вече узрелите зърна на гроздето. Яйцата са видими и с просто око.
 • Стигнем ли до август, тогава често температурите са високи - над 32-34°С, а относителната влажност на въздуха е ниска и заради това значителна част от яйцата стават стерилни. При наличие на валежи обаче, не е така.

Затова орбата с шарения гроздов молец трябва да е според тези предпоставки и да бъде продължителна и построена като цялостна система от мерки и действия.

Кои операции ще помогнат

 • Значение за борбата с шарения гроздов молец имат зелените операции, като филизенето, колтученето, кършенето и просветляването на лозите. Тези операции намаляват влажността сред лозовите растения и увеличават проветряването. С това се отразяват неблагоприятно върху живота и броя яйца на пеперудите. Освен това в съчетание с високите температури пряката слънчева светлина също помага, защото убива зародишите в яйцата.
 • Обработката на почвата през есента и рано през пролетта също допринася за унищожаване на част от какавидите, които зимуват в почвата.
 • Загребването на лозята се отразява неблагоприятно върху зимуващите какавиди, които често заболяват и умират до почти 90%.
 • Остъргването и изгарянето на старата кора също помага за унищожаване на значителна част от зимуващите какавиди и намаляване на плътността на молеца. Най-целесъобразно е кората да се остъргва късно през есента или не по-късно от края на март.
 • Срещу гъсениците, се използват контактни инсектициди. Пръскането срещу шарения гроздов молец се провежда при установяване на първите яйца. Регистрираните препарати за борба с шарения гроздов молец са доста.

Гъсениците на опасния вредител се излюпват през настоящия месец
Гъсениците на опасния вредител се излюпват през настоящия месец
Много характерни са копринените нишки, наблюдавайте за тях
Много характерни са копринените нишки, наблюдавайте за тях
Зелените операции, които се правят през май, помагат доста срещу разпространението на молеца
Зелените операции, които се правят през май, помагат доста срещу разпространението на молеца