Целта е една-единствена - да си осигурят качествен фураж,  за да изхранят домашните животни и птици. И така хем да си намалят разходите, хем да си осигурят качествена храна до есента.

Но затова трябва да знаят

от какво зависи хранителната стойност

на фуражните култури

От значение са:

  • видът;
  • почвата;
  • торенето;
  • светлината;
  • топлината и влагата.

1) Възрастта на растението

Младото растение съдържа повече вода, белтъчини и минерални вещества. Със застаряването се увеличава процентното съдържание на целулозата, вследствие на което хранителните вещества намаляват.

2) Видът на растението:

  • Сеното от бобовите треви е по-хранително от сеното от блатни (кисели) треви.
  • Почвата: Растенията от сбити влажни почви са бедни на хранителни вещества.

Много са факторите, които оказват влия-

ние върху хранителността на различните
фуражни култури:

3) Торенето

Наторените почви с изкуствен или естествен тор дават възможност за натрупване на повече белтъчини в растенията.

4) Светлината, топлината и влагата

Те влияят за правилното развитие и хранителния състав на фуражните растения.