През септември 2023 г. се появиха първите случаи на син език в Нидерландия. Разпространението на вируса беше бързо. Изследователи от Университета във Вагенинген проучиха характеристиките на пространственото предаване на епидемията от син език през 2023 г. „Установихме, че вирусът се разпространява на големи разстояния. В допълнение към разпространението между фермите чрез мушици, други пътища на предаване вероятно са изиграли роля", заявява изследователският екип.

Опустошителна епидемия от болестта син език, причинена от вируса на болестта син език серотип 3 (BTV-3), се разпространи в по-голямата част от Холандия през есента на 2023 г. Общо десетки хиляди овце умряха или трябваше да бъдат евтаназирани. До октомври 2023 г. повече от 2200 места с преживни животни бяха официално идентифицирани като заразени с BTV-3. Освен това преживните животни от 1300 места показват клинични симптоми, свързани с BTV (но не и лабораторно потвърден син език). Въз основа на наличните данни от епидемията, изследователи от Университета във Вагенинген характеризират интензивността на предаването, свързано с разстоянието.

Между фермите

Изследователският екип анализира данните за епидемията от син език от 2023 г. и ги сравни с предишните епидемии от 2006 и 2007 г. в Северозападна Европа. По това време епидемията беше причинена от BTV серотип 8. За епидемията от 2006/2007 г. ядрата на предаване бяха оценени с помощта на подхода на ядрото на предаване между фермите. Този метод избягва изричното моделиране на различни пътища на разпространение, като мушици или чрез предаване „през оградата" и движение на животни в полето. И все пак, характеризирайки зависимата от разстоянието вероятност за предаване, той предоставя улики за възможните роли на различни маршрути.

Анализи

Въз основа на епидемичните анализи, изследователският екип на Университета във Вагенинген заключава, че параметрите на ядрото на BTV-3 за 2023 г. са в съответствие с тези на предавателното ядро, изчислено преди това за разпространението на BTV-8 в Европа през 2006 и 2007 г. „Това предполага, че разстоянията през които вирусът е бил предаден през 2023 г., е следвало сравнимо разпределение с това на епидемията от 2006 и 2007 г.", според изследователите.

Голямо разстояние
„Открихме, че предавателното ядро 2023 BTV-3 има пространствен обхват на дълги разстояния в десетки километри. Това откритие подчертава, че в допълнение към разпространението на вируса на болестта син език на къси разстояния чрез заразени мушици, други пътища на предаване вероятно са изиграли важна роля. Един от вероятните алтернативни пътища за предаване е чрез транспортиране на добитък".