В стопанствата, където отелването започва в средата на януари, сега има телета на възраст между десет и единадесет седмици. Време е да започне подготовката за отбиване на малките животни. Отбиването трябва да се извършва въз основа на теглото, а не само на възрастта, като в идеалния случай телетата трябва да са удвоили теглото си в сравнение с това при раждането.

Процесът на отбиване е важен, тъй като това е моментът, когато телето се развива от едностомашно към преживно животно. Тогава телето прави прехода от прием на повечето хранителни вещества от мляко към твърда храна, като трева/силаж/сено или концентрати.

Отбиване

Тъй като телетата са непреживни (моногастрични) животни, те са изцяло зависими от пълномасленото мляко или млекозаместителя като източник на хранителни вещества, а храносмилането се извършва в абомасума. Телетата имат малък или никакъв капацитет на търбуха в началото на живота си, но внимателното управление на храненето при отглеждането позволява на търбуха да се развие и телетата да преминат изцяло към твърда храна.

По време на периода на изхранване с мляко вие се стремите към баланс между постигането на адекватни темпове на растеж на вашите телета и същевременно насърчаване развитието на търбуха. Развитието на румена се постига чрез хранене на телетата с източник на фибри като сеното или сламата, със стартерна дажба и вода. И трите са необходими за развитието на стомаха при телетата.

Метод

Телетата са отбити, когато ядат около 1 кг концентрати или стартерна дажба на ден. В повечето случаи това се постига, когато телетата са на около 12-седмична възраст, но може да се случи и по-рано. С напредването на възрастта на малките и увеличаването на приема на концентрат, те трябва да преминат към режим на хранене веднъж на ден.

Не трябва да разводнявате млечния заместител или пълномасленото мляко преди отбиване. Вместо това намалете обема, с който се хранят телетата, за да насърчите повишената консумация на концентрати. Целта е телетата да се хранят веднъж на ден в продължение на приблизително един месец преди да бъдат отбити, за да им се даде време да се приспособят към новия режим и да развият допълнително търбуха си, преди да се намали общото количество течна храна.

Намаляване на млякото

След като са свикнали да се хранят ежедневно по веднъж на ден и да консумират 1 кг концентрати, може да започне намаляването на храненето с мляко. При автоматичните системи за хранене телетата могат да бъдат отбивани по-постепенно. Протоколът за отбиване отново е около месец преди отбиването и доставяното количество се намалява постепенно, докато животните бъдат отбити.

Целевото тегло при отбиване на заместващи юници се основава на тяхното тегло като зрели животни. Отбиването може да се извърши безопасно, когато юницата достигне приблизително 15% от целевото си тегло като зряло животно.

Какви са последиците от задържаната плацента

Задържането на плацентата не е необичайно явление през сезона на отелване. Всички крави със задържана плацента трябва да бъдат проверени преди размножителния сезон. С наближаването на времето за разплод във фермите е жизненоважно стопаните да се подготвят и да гарантират, че всички крави са циклични преди началото на чифтосването. Кравите, които не са циклични в началото на размножаването, остават поне три седмици в размножителен период, преди да могат да бъдат разплодени.

Задържане на плацентата

Задържане на плацентата се наблюдава, когато кравата или юницата не успее да изхвърли остатъка от своята плацента в рамките на 24 часа след раждането или след отелването. В някои случаи може да минат няколко дни, преди кравата да изхвърли остатъка, което може да се дължи на бременност с близнаци, преждевременно раждане/аборти/мъртвораждания, или трудно отелване.

Най-ясно разпознаваемите симптоми при задържане на плацента са субклинична млечна треска, наднормено тегло, дефицит на селен/витамин Е, слаба имунна система. Задържаната плацента води до повишен риск от метрит, кетоза и мастит.

Възпаление на матката

Задържаната плацента може също така да доведе до инфекция в матката, която да окаже влияние върху способността на кравата да роди отново. Всяка крава, която е имала задържана плацента или метаболитни проблеми, трябва да бъде проверена преди началото на развъждането. Една продължителна инфекция, която не е открита преди началото на размножителния период, може да окаже влияние върху плодовитостта на кравата и да доведе до необходимостта, животното да бъде изпратено в кланица.

Не във всеки случай на задържана плацента е необходимо лечение, тъй като кравата по естествен начин може да изхвърли остатъка от мембраната. Ако този процес на прочистване продължи повече от четири дни, трябва да се консултирате с вашия ветеринарен лекар. Не се препоръчва да се заемате сами да отстранявате плацентата. Вашият ветеринарен лекар може да прецени, че е необходимо подрязване на мембраната, за да се избегне навлизането на бактерии в матката.

Ръчното отстраняване може да доведе до инфекция в матката на кравата и може да забави началото на разгонването с до 20 дни. Ако кравата или юницата не се храни, има висока температура или намалена млечност, трябва незабавно да се потърси ветеринарна помощ.

Пред-размножителен период

Най-малко три седмици преди размножителния период се препоръчва кравите да се наблюдават дали са разгонени, тъй като това помага да се открият не-циклични крави. Въпреки че всички „проблемни крави" може да са били проверени, има вероятност да са останали няколко животни, които не са имали затруднения при отелването или метаболитен проблем.