За ранно производство се препоръчват нискостъблените сортовете, които са с къс вегетационен период

Дукена ЖОЛЕВА

Фасулът е топлолюбива култура. Той е един от най-добрите предшественици на зърнените и зеленчуковите култури. В Южна България градинският фасул се засява през първото десетдневие на април, когато температурата на почвата в 10-сантиметровия слой достига 10-12ºС. В Северна България срокът за сеитбата на фасул е през втората половина на месеца, а във високите полета – в началото на май. Сеитбата на фасула трябва да е съобразена с периода на настъпване на късните пролетни слани в дадения район.

Зеленият фасул се отглежда

като пролетна и лятна култура

За ранно производство през пролетта се препоръчват нискостъблените сортове, които са с къс вегетационен период т.нар. пешаци - Никос, Старозагорски чер, Берголд, Валя, Виктория, Голд тайм и др.

За отглеждане на ранни сортове зелен фасул са подходящи по-леките глинесто-песъчливи почви с неутрална реакция, с добра структура, богати на хранителни вещества. Неподходящи са тежките глинести почви и тези с кисела реакция. При отглеждане на фасул на почви с кисела реакция се ограничава азотофиксиращата дейност на грудковите бактерии, които се развиват по кореновата система и обогатяват почвите с азот.

За получаване на високи добиви е необходимо да се прилага добра агротехника. През есента предназначените площи за отглеждане на фасул се наторяват и изорават на дълбочина 25-30 см. С основната обработка се внасят 25-30 кг/дка суперфосфат и 15-20 кг/дка калиев сулфат.

През пролетта се извършва предсеитбена, плитка обработка на площите, на дълбочина 10-15 см.

Сеитбата на ранните, нискостъблени

(детерминантни) сортове фасул

може да бъде редова, лентова и гнездова.

  • Редовата сеитба е с междуредово разстояние 50-55 см и вътре в реда – 6-8 см.
  • На по-големи площи се прилага лентова сеитба - двуредови ленти с разстояние 50-60 см между лентите и 25-30 см между редовете в лентата.
  • На малки площи се прилага гнездова сеитба - разстояние между редовете 60 см, между гнездата – 40 см. В гнездо се засяват 5-6 семена на дълбочина 4-5 см.

Оптималната температура през началните фази от вегетацията на фасула е 18-19ºС, а след цъфтежа - 22-24ºС. Високите температури се отразяват неблагоприятно на развитието на фасула, особено през периода на цъфтеж. Температури от порядъка на 32-33ºС, в съчетание с ниска атмосферна влажност, са честа причина за окапване на цветовете и завръзите.

Фасулът е взискателен към влагата в почвата,

но не понася преовлажняване

За нормалното развитие на растенията съдържанието на влага в коренообитаемия почвен слой трябва да бъде с нива над 70-75% от ППВ (пределна полска влагоемност). Водопотреблението на растенията рязко нараства през фазите цъфтеж, формиране и наливането на семената. При отглеждане на пролетен фасул, в годините без климатични аномалии, обикновено се извършват 2-3 поливки.

Основните грижи при отглеждане на градинския фасул включват окопаване, поливане, своевременни растителнозащитни пръскания. Първото окопаване се извършва, когато растенията са във фаза поникване, при очертаване на редовете, второто - две седмици по-късно, третото – преди цъфтежа. При фасула почвените обработки са плитки (на дълбочина 5-10 см), тъй като кореновата система на растенията се развива в горния почвен слой.

Фасулът се напада от редица болести

- бактериен пригор (Xanthomonas phaseoli), антракноза (Colletotrichum lindemuthianum) и др. Бактерийният пригор е най-опасната болест по фасула. При поява на първите признаци на болестта (червено-кафяви петна с жълт контур) трябва да се извърши своевременно пръскане на посева с медсъдържащи фунгициди. При наличие на болестта антракноза (елипсовидни петна по листните дръжки, стъблото и разклоненията) се препоръчва третиране с някой от следните фунгициди: купроксат ФЛ – 0,3%, бордо микс 20 ВП -0,4%, шампион – 0,15%, фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%, сигнум – 0,1% и др. За ограничаване на болестите по фасула е необходимо използване на обеззаразен посевен материал, унищожаване на растителните остатъци и прилагане на подходящо сеитбообращение. Фасулът и другите култури от сем. Бобови не трябва да се засяват на даден участък по-рано от 4-5 години.

През вегетацията си фасулът се напада

от листни въшки, акари и др.

Опасен неприятел по фасула е обикновеният паяжинообразуващ акар. Срещу този вредител са ефективни акарицидите: нимазал Т/С - 0,3%, ороцид плюс - 0,08%, реквием прайм - 0,5% и др. За борба срещу листните въшки може да се използва някой от посочените инсектициди: азатин ЕК - 0,1%, Ойкос - 0,1%, моспилан 20 СГ - 0,02%, суми алфа (сумицидин) 5ЕК - 0,02%, клоузър 120 СК - 0,02% , мовенто 100 СК - 0, 015%, и др.

Зеленият фасул се прибира в техническа зрелост, през юни, преди чушките да са достигнали максималните си размери. Тази зрелост преминава бързо и при закъснение при прибирането качеството на реколтата се влошава (в чушките се образува лико и пергаментов слой).