Пръскайте овошките срещу болести и вредители

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

Високите температури през първата половина на април, отсъствието на валежи и активната вегетация на земеделските култури доведоха до рязко понижение на почвените влагозапаси. На места в източните и южните райони нивото в 50-см почвен слой при зимните житни култури е незадоволително за сезона – под 65% от ППВ.

След относително сухото и необичайно топло за сезона време, през следващата седмица се очаква положителна промяна в агрометеорологичните условия. През този период се прогнозират понижение на температурите, повишена вероятност за валежи със стопанско значение, преодоляване дефицита на влага в горните почвени слоеве и подобрение на условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите ранни и средноранни пролетни култури. Очакваните валежи ще се отразят благоприятно на встъпилите във вретенене зимни житни култури – фаза, през която растенията формират репродуктивните си органи и са с повишени изисквания към влагата в почвата.

При рапицата ще се наблюдава бутонизация и цъфтеж, а при лозата в полските райони ще протичат фазите от разпукване на пъпките до формиране на първите листа (1-3 лист). През този период се активизира вредната дейност на лозовата пъстрянка и сивата лозова педомерка. При плътност на вредителите над икономическия праг на вредност (пъстрянка - след разпукване на пъпките 2 гъсеници на главина) е наложително третиране.

По-подходящи условия за растителнозащитни пръскания ще има в началото и в края на седмицата. При черешата и вишната не трябва да се пропуска следцъфтежното третиране срещу цилиндроспориозата (бяла ръжда), а при семковите овощни видове - срещу струпясване и брашнеста мана.

През периода не се изключва вероятността за градушки. При засегнатите от градушка овошки, за ограничаване риска от зарази с патогени, се препоръчва при първа възможност третиране с медсъдържащи фунгициди.

В края на второто десетдневие на април се очакват слани, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюнев разсад.