Болестта е №1 за ябълки и круши

Струпясването е икономически най-важната болест при ябълките и крушите. Характерно за нея е, че растителнозащитните практики, за да са ефикасни, трябва да включват редовни третирания през цялата вегетация.

Заразяването със струпясването може да стане още рано през пролетта - при набъбването на пъпките.

Повреди:

  • Първите симптоми се забелязват по младите листа, които се нападат още с развитието им. Заразата се благоприятства от това, че те са разположени така, че влагата се задържа лесно по долната им повърхност. Болестта се установява много по-бързо, когато петната са появят и по горната страна на листата.

Нападнатите листа пожълтяват, изсъхват и окапват.

  • Заразата по цветните и плодните дръжки предизвикват опадане на цветовете и завръзите.
  • Плодовете се нападат най-силно в началните фази – от формирането им до големина на орех.

Първоначално петната са едри, закръглени с кадифен налеп. По-късно повредените тъкани стават корковидни (струпейчета), напукват се.

Силно нападнатите плодове обикновено се деформират, напукват и често преждевременно окапват.

Когато плодовете се заразят в по-късен етап, преди узряването им, се образуват много малки петна, които трудно се забелязват. Симптомите се проявяват по-явно по време на съхранението им, когато петната се разрастват в едри струпеи.

Контрол на болестта:

За да е ефективна борбата със струпясването, се прилага комбинация от агротехнически мерки и химически третирания.

  • Редовна и правилна резитба, чрез която се осигурява по-добро проветряване и по-качествено покритие с препаратите.
  • Окопаването на почвата през есента намалява в голяма степен първичната зараза от струпясването.
  • Пръсканията с фунгициди се извършват почти през цялата вегетация на дръвчетата.

В началото на развитието си, когато имат и най-голям прираст, дърветата са най-чувствителни на болестта. Освен това в този период патогенът образува най-масово спори.

Затова се препоръчват 2 предцъфтежни, 1 цъфтежно и 2-3 следцъфтежни третирания. Цъфтежните и следцъфтежните пръскания се провеждат в интервал от 10 дни до 2 седмици, докато има условия за развитие на болестта.

В повечето случаи пръсканията продължават и с напредване на вегетацията на дръвчетата.

Фунгициди:

За употреба има регистрирани много фунгициди. Подходящи са: делан, децибел макс, дифкор, каптан, кумулус, купроксал, луна експирианс, луна кеър, полирам, ревиона, серкадис, силит, сяра ВГ, тиовит джет, флинт макс, хорус, шампион и много други.

Важно!

  • Когато купувате препарати срещу струпясване, то трябва да вземете няколко. Важно е те да са с различни активни вещества, а по възможност и с различен механизъм на действие.

Затова е най-добре да се консултирате с продавач-консултанта в агроаптеката.

  • В началните фази е препоръчително да се използват продукти, които са с по-дълъг карантинен срок, а към края на вегетацията – с по-къс.