Прогнозираните чести валежи и вероятността за градушки ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През април агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През първата половина от месеца те ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще подобрят почвените влагозапаси и условията за вегетация на есените посеви и засетите пролетни култури. Вследствие поднормените валежи през март, с изключение на места в Западна България, почвените влагозапаси в 50-см и 100-см слой са незадоволителни за началото на пролетния вегетационен период. В част от източните райони (Разград, Долни чифлик, Сливен) нивото на влагозапасите в 50-см слой при зимните житни култури в края на март бе под 70-75% от ППВ.

През първото и началото на второто десетдневие на април прогнозираните наднормени температури ще ускорят вегетацията на есенните посеви. През този период голяма част от зимните житни култури в полските райони ще встъпят във фаза вретенене.

През повечето дни от втората половина на април развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури и валежи близки до климатичните норми. През втората половина от второто десетдневие има вероятност за образуване на слани, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюнев разсад. Прогнозираните минималните температури, до -2°С, при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на овошките.

През третото десетдневие вегетацията на зимните житни култури ще протича с умерени темпове. При пшеницата ще се наблюдава преход от вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. Междуфазният период вретенене – изкласяване е критичен за заразяване на зимните житни култури с брашнеста мана и кафява ръжда. През този период посевите с пшеница трябва да се обследват за наличието и вредната дейност на житната дървеница, обикновената житна пиявица и пшеничния трипс и при плътност на вредителите над прага на икономическа вредност е необходимо своевременно третиране.

През месеца прогнозираните чести валежи и вероятността за градушки ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести по овошките - ранно кафяво гниене, струпясване, сачмянка, къдравост по прасковата и др..След градушка за ограничаване на риска от вторични зарази с патогени е желателно при първа възможност третиране с медсъдържащи фунгициди.

През април по-подходящи условия за растителнозащитни пръскания ще има в началото и в края на първото, през втората половина от второто и в средата на третото десетдневие.

Температурата на почвата в 10-см слой в края на второто десетдневие в полските райони ще достига подходящи стойностите за сеитбата на царевица за зърно, а през третото – и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши и др.)